Przejdź do treści.

Menu

Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w celu wypromowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii regionu wśród dzieci i młodzieży powiatu elbląskiego organizuje kolejną, XI Olimpiadę „Przyroda i historia powiatu elbląskiego".
Rozgrywki Olimpiady przeprowadzone zostaną w formie dwóch oddzielnych turniejów dla uczniów: VI klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego.
Turnieje dla poszczególnych grup wiekowych zostaną przeprowadzone w terminach:
• dla uczniów klas VI szkół podstawowych - 12 maja 2011 roku
• dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych-13 maja 2011 roku
Rozgrywki odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36 o godz.10 00.
Zgłoszenie trzyosobowych drużyn do udziału w XI Olimpiadzie pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego" należy przesyłać do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2011 roku.
Uczestnicy konkursu oprócz rozgrywek indywidualnych, w których rozwiązują pisemne testy składające się ze 100 pytań, w ramach rozgrywek drużynowych:
- wypracowują i udzielają odpowiedzi na 4 zadania,
- przedstawiają „gadżet reklamowy” promujący atuty przyrodniczo-kulturowe powiatu elbląskiego wraz z specyfikacją wykonania określoną w dziale VI, pkt 3 ppkt b regulaminu. „Gadżet reklamowy” należy dostarczyć w terminie do 30 kwietnia 2011 roku do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul Komeńskiego 40, pokój 30 lub 26.
- drużyny z poszczególnych szkół muszą brać udział w trzech częściach olimpiady rozgrywki indywidualne, odpowiedzi zespołowe, prezentacja „gadżetu reklamowego” promującego powiat elbląski.
Jeśli drużyna zrezygnuje z którejkolwiek części - będzie wyeliminowana.
Czynione są starania, aby podobnie jak w latach ubiegłych, uświetnić zwycięzców atrakcyjnymi nagrodami i wyróżnieniami zarówno w kategorii indywidualnej, jaki zespołowej.
W załączeniuregulamin Olimpiady.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski