Przejdź do treści.

Menu

W dniu 9 czerwca 2021 r. w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu Komisja w składzie: Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie - Dariusz Barton, Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu - Wioletta Janas, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – Jolanta Zielińska i Hanna Kruk oraz Grzegorz Dawidziuk Inspektor z Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, dokonała oceny prac przesłanych na XX Olimpiadę pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”.

Prace konkursowe oceniano w dwóch kategoriach tj.:

1) prace indywidualne:

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - „Projekt zakładki papierowej do książki promującej florę lub faunę powiatu elbląskiego”,

b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych - „Projekt zakładki (z magnesem) do książki promującej zabytki powiatu elbląskiego’,

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych - „Projekt kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego”.

2) prace zespołowe:

a) 3-osobowe zespoły uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - „Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny lub flory występującym na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczniowie”;

2) 3-osobowe zespoły uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych - „Projekt wycieczki rowerowej lub pieszej po terenie gminy, w której położona jest szkoła”;

3) 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych - „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”.

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Elblągu we współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”. Konkurs objęty został Patronatami: Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz Stowarzyszenia LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”. Olimpiada cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu elbląskiego.

W konkursie udział wzięło łącznie 152 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Komisja po dokonaniu oceny prac ustaliła wyniki:

  1. klasyfikacja indywidualna:
  • W grupie szkół podstawowych w klasach IV-VI:

I miejsce zajął Fabian Mosakowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku,

II miejsce zajęła Zofia Dolińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku,

III miejsce zajęła Aleksandra Sołowiej ze Szkoły Podstawowej w Błudowie.

  • W grupie szkół podstawowych w klasach VII –VIII:

I miejsce zajął Michał Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej w Godkowie,

II miejsce zajął Norbert Szypluk ze Szkoły Podstawowej w Godkowie,

III miejsce zajęła Maria Adamowicz ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie.

  • W grupie szkół ponadpodstawowych:

I miejsce ex aequo zajęły: Kamila Lenarczyk, Hanna Wilk i Weronika Choma z Zespołu Szkół w Pasłęku,          

II miejsce zajęła Zofia Ławniczak z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,

III miejsce zajęła Aleksandra Misiewicz z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

W klasyfikacji zespołowej:

  • W grupie szkół podstawowych w klasach IV-VI:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej (zespół w składzie: Jan Urban, Milena Wąsiewska, Wiktoria Krzysiak),

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Żurawcu (zespół w składzie: Patrycja Spicka, Nikola Madej, Maja Podkościelna),

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zwierznie (zespół w składzie: Natalia Zawadzka, Anna Kawulak, Paweł Sulicki).

  • W grupie szkół podstawowych w klasach VII-VIII:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Błudowie (zespół w składzie: Zuzanna Kananowicz, Maja Łatoszyńska, Jakub Wątroba),

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Godkowie (zespół w składzie: Aleksandra Taranko, Klaudia Basarab, Alicja Dobrzyńska),

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zwierznie (zespół w składzie: Martyna Koczara, Maria Adamowicz, Wiktoria Fos).

  • W grupie szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zajęło Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym (zespół w składzie: Gabriela Rowicka, Nikola Krajewska, Zofia Ławniczak),

II miejsce zajął Zespół Szkół w Pasłęku (zespół w składzie: Kamila Lenarczyk, Hanna Wilk, Weronika Choma),

III miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (zespół w składzie: Wiktoria Świętlicka, Natalia Kamińska, Julia Potrapeluk).

Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach ufunduje Starostwo Powiatowe w Elblągu, Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Stowarzyszenie LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”.

O terminie i formie wręczenia nagród osoby nagrodzone będą poinformowane za pośrednictwem dyrektorów szkół, do których uczęszczają.

 

Info: Wydział PEKS

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski