preloader
Przejdź do treści.

Menu

V sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-03-29 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

V sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Wręczenie gratulacji panu Marcinowi Liszczowi - srebrnemu medaliście Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.

4.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

5.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 15 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.

6.         Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2018 roku.

7.         Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

8.         Raport o stanie sanitarnym Powiatu Elbląskiego za rok 2018.

9.         Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu dotycząca podziału środków na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy na 2019 rok.

10.       Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

10.1     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

10.2     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

10.3     w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Elbląskiego nieruchomości położonej w Gronowie Górnym stanowiącej własność Gminy Elbląg i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 263.

10.4     w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację tych zadań.

10.5     w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku.

10.6     w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2018 roku oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.

10.7     w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Pasłęku z rozwiązanego Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

10.8     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28.

10.9     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

10.10   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pasłęku

ul. Zwycięstwa 28.

10.11   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

10.12   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

10.13   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28.

10.14   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12 w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12.

10.15   w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.

10.16   w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

10.17   w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Elbląskim.

11.       Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

12.       Sprawy różne.

13.       Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-03-29 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski