preloader
Przejdź do treści.

Menu

IV sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-02-15 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

IV sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 28 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

5.         Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Elbląski za 2018 rok.

6.         Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego w 2018 roku.

7.         Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu w 2018 roku.

8.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

8.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

8.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.  

8.3       w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.

8.4       w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.

8.5       w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego na lata 2019-2021.

8.6          w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w obrębie 24, m. Elbląg, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 95/2 i nr 94/1.

8.7       w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie, ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, umowy użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie 10 m. Pasłęk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/2, na okres 5 lat.

8.8       w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Elbląskim.

8.9       w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

8.10     w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Turystyki i Promocji Powiatu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

8.11     w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Komisji.

8.12     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Elblągu na rok 2019.

8.13     w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu na 2019 r.

8.14     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

9.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

10.       Sprawy różne.

11.       Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-02-15 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski