preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 7 lutego 2019 r. w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym odbyła się konferencja pn. „Wyzwania edukacji artystycznej” przeznaczona dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych. Organizatorami byli Liceum Plastyczne oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Edukacja artystyczna oraz wychowanie estetyczne niewątpliwie odgrywają niezwykle ważną rolę w przygotowaniu uczniów do przyjmowania twórczych postaw, rozwijania umiejętności warsztatowych czy świadomego obcowania z dziełami sztuki i wytworami kultury.

Te piękne i fascynujące dziedziny wiążą się jednak z szeregiem wyzwań, które stają się udziałem pedagogów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje m. in. dobór metod i narzędzi, które uatrakcyjnią procesy poznawcze. W niezwykle dynamicznie zmieniającej się codzienności i „rzeczywistości wizualnej” współczesnego świata przed kształceniem artystycznym stają ciągle nowe zadania.

Do celów konferencji należały:

•          wymiana poglądów i refleksji dotyczących aktualnej kondycji kształcenia artystycznego na

różnych szczeblach edukacji oraz problemów, które stoją przed nauczycielami

edukacji plastycznej,

•          dzielenie się doświadczeniami metodycznymi, dobrymi praktykami, pomysłami na

realizację zajęć oraz projektów edukacji artystycznej i estetycznej,

•          integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o różnorodne narzędzia pracy.

W konferencji wzięło udział dwudziestu nauczycieli z różnych placówek naszego regionu.

Dyrektor Krystyna Brinkiewicz, otwierając konferencję, zasygnalizowała wpływ zmian cywilizacyjnych i pokoleniowych na specyfikę uczenia się oraz charakter procesów nauczania w edukacji artystycznej.

Tematyka osadzenia zajęć plastycznych w kontekście wiedzy z historii sztuki oraz połączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych poruszona przez Paulinę Łuczak i Karolinę Kardas stała się przyczynkiem do dyskusji i wymiany poglądów.

Uczestnicy zapoznali się również z różnorodnymi przykładami prac i zadań realizowanych na zajęciach podstaw projektowania oraz technik druku artystycznego, które zaprezentowali Roma Jaruszewska i Janusz Kozak.

Nauczyciele szkół plastycznych zwiedzili Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym i poznali specyfikę szkolnych pracowni artystycznych (m. in. fotografii, podstaw projektowania, technik druku artystycznego, rzeźby, malarstwa).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas oraz za gotowość do wymiany refleksji i spostrzeżeń.

Mamy nadzieję, że konferencja „Wyzwania edukacji artystycznej” zapoczątkuje cykliczne spotkania pedagogów liceum plastycznego i szkół podstawowych.

Paulina Łuczak
nauczyciel historii sztuki
w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski