preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 7 grudnia br. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyła się XIII Powiatowa Konferencja „Bezpieczna szkoła” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu przy współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku.

W konferencji uczestniczył Maciej Romanowski starosta elbląski, Gabriela Effenberg, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Elblągu, która poprowadziła spotkanie a także dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu powiatu elbląskiego, rodzice i uczniowie oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz przedstawiciele samorządów.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była przemoc rówieśnicza. Wykład „Zasoby osobnicze a przemoc rówieśnicza – rozwiązywanie i zapobieganie” poprowadziła Irena Sorokosz prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Marek Jarosz, dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przedstawił referat połączony z filmem na temat „Skutki zdrowotne używania dopalaczy”.

Dariusz Komosiński, aspirant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu omówił „Cyberprzemoc – hejt” .

Marcelina Tatarynowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku zaprezentowała, jak co roku, wyniki badań ankietowych, dotyczące przejawów agresji, występujących na terenie szkół z powiatu elbląskiego.

Na podstawie uzyskanych od placówek oświatowych z powiatu elbląskiego oraz jednostek współpracujących informacji, Gabriela Effenberg dokonała podsumowania realizacji powiatowego harmonogramu działań „Bezpieczna szkoła” za rok 2018. Działania podejmowane przez szkoły i jednostki współdziałające na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa dzieci są realizowane z dużym zaangażowaniem, zarówno dyrekcji szkół przy współpracy rodziców, jak także całej kadry pedagogicznej przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, WORD i innych jednostek. Dobrą praktyką jest m.in. współpraca szkół ze służbami mundurowymi i stały kontakt z rodzicami.

Magdalena Federewicz

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski