preloader
Przejdź do treści.

Menu

Kształcenie zawodowe w regionie to temat przewodni konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w dniu 15 listopada 2018 roku.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kuratorium, władz samorządowych, pracodawców, instytucji rynku pracy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i doradcy zawodowi.

Dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak przedstawił wizję nowoczesnej szkoły zawodowej, która skutecznie i efektywnie powinna funkcjonować w koalicji uczeń – pracodawca – szkoła. Podkreślił, że szkoła na miarę czasów wsłuchuje się zarówno w potrzeby uczniów jak i pracodawców, wychodzi im naprzeciw.

O potrzebach zmian w szkolnictwie zawodowym oraz o dialogu z pracodawcami mówili: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Teresa Bednarz, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu Gabriela Effenberg, burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda i prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Barbara Bąkowska.

Przedstawiciele pracodawców, lokalni przedsiębiorcy dzielili się wiedzą, doświadczeniem, formułowali wnioski dotyczące szkolnictwa zawodowego. Podkreślali znaczenie udziału pracodawców w podniesieniu efektów kształcenia zawodowego. W dyskusji udział wzięli mjr Jerzy Bocian z Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, dyrektor Banku PKO w Pasłęku Leszek Świderski, Bogdan Pudlik z Fabryki Mebli „Wójcik”, dyrektor handlowy AGRIMASZ – Fiszewo Bartłomiej Niski oraz właściciel Snails Garden Grzegorz Skalmowski.

Dyrektor Marian Matuszczak podsumował, że ścisła współpraca z przedsiębiorcami pozwala szkole dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Takie podejście gwarantuje sukces każdej ze stron procesu kształcenia: uczniom, pracodawcom i szkole. Absolwenci mają pewność zdobycia odpowiednich dla rynku kwalifikacji, pracodawcy zyskują wykwalifikowaną kadrę, a szkoła ma wysoką markę w środowisku.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie, jakimi dzielili się prelegenci oraz wnioski płynące z konferencji, pomogą w rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji i głos w dyskusji.

Anna Zalewska, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

 

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski