preloader
Przejdź do treści.

Menu

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym stawia na praktyczne wykształcenie swoich uczniów. W tym roku młodzież już po raz kolejny podjęła staże wakacyjne finansowane z projektu „Wiem, jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”. Sześć elbląskich firm przyjęło oddelegowanych przez liceum uczniów, którzy mieli okazję poznać zupełnie inny tryb pracy i wdrożyć się w ścieżkę kariery zawodowej.

Wiem, jak … - przygotowanie uczniów do podjęcia stażu

Projekt trwał dwa lata – od kwietnia 2017 roku do października 2018. Jego głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy, a także podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego. Wszystko to przyczyni się do podwyższenia atrakcyjności i konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy uczniowie w czerwcu mieli spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenie pracownicze z BHP oraz badania profilaktyczne. Na tym jednak projekt się nie zakończył. Dla uczniów zorganizowano warsztaty z zakresu kształcenia kompetencji miękkich, tak niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto młodzież przeszkoliła się w zakresie Design Thinking. W projekcie brali udział także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zorganizowano dla nich te same szkolenia, a dwoje z nich uczestniczyło w stażu u pracodawcy.

… i pracuję – pierwsze doświadczenia zawodowe

Szkoła zawarła porozumienie z sześcioma pracodawcami, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka. Zwrócono szczególną uwagę na zainteresowania, predyspozycje oraz umiejętności uczniów, które wykorzystano podczas realizacji praktyk.

„Ten jeden miesiąc pozwolił nam wszystkim zobaczyć, jak może wyglądać nasza przyszła praca. Podwyższył nasze umiejętności na wielu płaszczyznach, nie tylko artystycznych, ale również wiążących się z pracą na zamówienie w określonym terminie i niekiedy pod presją czasu czy tematu. Zdobyliśmy ogromne doświadczenie, wielu z nas nauczyło się szybkiego odpowiadania na zadany temat, odpowiedzialności, organizacji czasu oraz podziału obowiązków. Są to umiejętności niezbędne na dalszej drodze naszej edukacji oraz dorosłego życia, dlatego też uważamy staże za niepowtarzalną okazję, która może bardzo zmienić nasze postrzeganie pojęcia praca.” – zauważa Wiktoria Łopatto, uczestniczka projektu i uczennica IV klasy w Liceum Plastycznym.

Projekt pokazał, że nauka w Liceum Plastycznym to dobry wybór. Pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy potrzebnej do złożenia egzaminów maturalnych, które co roku kształtują się w szkole wysoko powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej, pozwalając tym samym na rozpoczęcie nauki w uczelniach wyższych. Obok wiedzy ogólnej szkoła przekazuje także umiejętności praktyczne, zakończone zdobyciem poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Po zakończeniu Liceum Plastycznego absolwenci mogą pochwalić się nie tylko dyplomem plastyka, ale także szeregiem certyfikatów i stażem zawodowym, zdobytym podczas nauki w szkole.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Projekt Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia zrealizowano w ramach programu RPO Warmia Mazury, Oś priorytetowa 2, Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg.

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski