preloader
Przejdź do treści.

Menu

Zapraszamy wszystkie grupy sportowe, które podpisały umowy o wynajem sali gimnastycznej z dyr. Elżbietą Wasiuk na popołudniowe zajęcia sportowe od 01.10.2018 r. Opóźnienie rozpoczęcia sezonu sportowego spowodowane było remontem dachu nad salą.

Intensywne deszcze i wichury spowodowały zniszczenia, które stały się powodem podjęcia decyzji o konieczności kompleksowej naprawy dachu. Dzięki staraniom Powiatu Elbląskiego, a szczególnie zainteresowaniu Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego, pozyskano środki finansowe na kompleksowy remont poszycia dachowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie ok. 240 tys. zł.

Zakres robót uwzględniał wykonanie nowego pokrycia dachowego, montaż nowych rynien, rur spustowych, montaż nowych obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowe. Prace naprawcze wykonała firma PHU „KONCEPT” Jerzy Grygowicz z Kraskowa. W dniu 24 września nastąpił odbiór techniczny wykonanego zadania. Ta bardzo droga inwestycja jest jednym z elementów projektu inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Elbląski.

Mamy nadzieję, że dzięki zmianie poszycia dachowego usunięty został problem cieknącego dachu na łączniku budynku i sali gimnastycznej. Efekty prac cieszą i gwarantują spokój na deszczową jesień i śnieżną zimę. Cieszy również fakt montażu szerokiej bramy wjazdowej na posesję szkoły przy sali gimnastycznej.

W imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego składam serdeczne podziękowania Staroście Elbląskiemu Panu Maciejowi Romanowskiemu, Zarządowi Powiatu i radnym za dbanie o komfortowe warunki do rozwijania sportowych i naukowych pasji uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku.

 

dyrektor Elżbieta Wasiuk

„Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” - RPWM.09.03.04-28-0013/17. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

Oś Priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,

Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

 

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski