preloader
Przejdź do treści.

Menu

Jednym z punktów programu ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu była wizyta w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Członkowie Zarządu na miejscu zapoznali się z bieżącą działalnością Stanicy i planowanymi kierunkami rozwoju, które przedstawił kierownik Sławomir Jezierski.

Członkowie Zarządu i towarzyszące im osoby obejrzały również nowo zakupioną przez Powiat Elbląski łódź motorową, która już niedługo, po dopełnieniu wszystkich formalności, wzbogaci ofertę Stanicy.

Zakup łodzi został zrealizowany w ramach operacji pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu. Operacja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”. Beneficjentem operacji jest Powiat Elbląski. Zakup łodzi motorowej był możliwy dzięki wsparciu finansowemu realizowanemu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz środków własnych.

Celem operacji było wzmocnienie wizerunku i atrakcyjności Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu, jako turystycznego obiektu użyteczności publicznej. Dzięki temu sprzętowi poprawi się możliwość uprawiania turystyki wodnej, rekreacji, wędkarstwa oraz wzrosną możliwości poznawania walorów Zalewu Wiślanego jak i jego okolic. Zakupiony w ramach operacji sprzęt to łódź motorowa klasy III Parker Weekend 770 o długości 7 metrów, przeznaczona do celów turystycznych. Konstrukcja zapewnia możliwość zabrania na pokład do 7 osób i możliwość pływania w dzień jak i w nocy po wodach morskich i śródlądowych przy sile wiatru do 6°B.

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski