preloader
Przejdź do treści.

Menu

10 lipca 2018 r. pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Projekt polega na zwiększeniu cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego poprzez przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, budowę i modernizację baz danych geoprzestrzennych oraz wdrożenie e-usług publicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym serwery obsługujące wdrożone e-usługi oraz dane geoprzestrzenne. Dzięki realizacji projektu wdrożonych zostanie 20 e-usług publicznych. W efekcie wdrożenie projektu pozwoli na budowę zintegrowanej i uporządkowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego dostostosowanej do wymogów prawnych i standardów udostępniania i przekazywania Informacji Sektora Publicznego. Projekt poprawi jakość i dostępność zasobów sektora publicznego i usprawni funkcjonowanie administracji, zwiększając podaż usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy zakres udostępnianych Informacji Sektora Publicznego w sieci.

Celem projektu jest:

- skrócenie procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację,

- rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu,

- zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych w formie teleinformatycznej,

- zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT),

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych,

- dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Wartość umowy wynosi 5 740 902,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 640 532,50 zł.

Termin zakończenia prac ustalono na dzień 6 maja 2019 r.

Daniela Meller

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski