preloader
Przejdź do treści.

Menu

Podczas sesji Rady Powiatu 8 czerwca zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji powiatowego konkursu „Wieś z inicjatywą”, a laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Zagalskiego i starosty Macieja Romanowskiego.

W lutym 2018 r. Starosta Elbląski już po raz ósmy ogłosił konkurs „Wieś z inicjatywą”. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które w 2017 r. dzięki własnej, społecznej pracy mieszkańców wiele zmieniły w swoich miejscowościach.

Do konkursu w roku bieżącym przystąpiło 10 wsi zgłoszonych przez sołtysów wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi w tych miejscowościach. Z gminy Młynary do konkursu zgłosiły się wsie: Karszewo i Kraskowo; z gminy Elbląg: Myślęcin; z gminy Pasłęk: Rzeczna i Krosno; z gminy Rychliki: Krupin-Kiersity; z gminy Tolkmicko: Suchacz; z gminy Markusy: Żurawiec oraz z gminy Godkowo: Grądki i Godkowo.

Komisja konkursowa dokonała wizytacji terenowej wszystkich miejscowości i wytypowała wsie, których inicjatywy miały szczególnie znaczenie dla lokalnej społeczności i w dużej mierze przyczyniły się do zmiany wizerunku miejscowości, pobudzenia aktywności, gotowości do realizacji kolejnych pomysłów oraz troski o dobro wspólne.

Łącznie od 2011 r. tj. od chwili ogłoszenia konkursu „Wieś z inicjatywą” stanęło do rywalizacji 50 miejscowości tj. 29% wszystkich wsi sołeckich w powiecie elbląskim. Niektóre wsie rywalizowały prawie każdego roku, zgłaszając swoje inicjatywy, co spowodowało, że komisja konkursowa przeprowadziła łącznie 98 wizytacji miejscowości zgłoszonych do konkursu.

W 2018 r. komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, przyznano drugą nagrodę w wysokości 5 tys. zł, dwie trzecie nagrody w wysokości po 3 tys. zł każda, oraz siedem wyróżnień po 1 tys. zł.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1 000 zł otrzymały:

Wieś Kraskowo, gm. Młynary. Nagroda 1 000 zł.

Sołectwo Kraskowo, to dwie malownicze miejscowości położone na północ od Młynar – Kraskowo i Gardyny, skupione przy drodze powiatowej nr 1149 N oraz wzdłuż dwóch tras rowerowych określonych jako Trasy Młynarskie: Gruba Kaśka i piękne Widoki. Sołectwo Kraskowo liczy 131 mieszkańców, w tym 30 osób do lat 18. W 2016 roku zostało założone Stowarzyszenie pn. „Nad Strumykiem”, którego członkami są mieszkańcy wsi Kraskowo.

Wyróżnienie przyznano za inicjatywy: ”Nasz bajkowy Eden” – zagospodarowanie terenu należącego do sołectwa w celu stworzenia miejsca do integracji, wypoczynku i zabaw mieszkańców (budowa wiaty, ławek, wykończenie budynku, organizacja turnieju sportowego oraz wycieczki terenowej, udział w Dożynkach Gminnych (budowa wieńca oraz stoiska)

Wieś Karszewo, gm. Młynary. Nagroda 1 000 zł.

Wieś Karszewo położona jest w gminie miejsko-wiejskiej Młynary. Obszar Karszewa znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S22 Elbląg – granica państwa. W pobliżu znajduje się węzeł drogowy w miejscowości Błudowo. Wieś Karszewo Zamieszkuje 106 osób, z czego 32 to małoletni. Znajduje się tu wyremontowana świetlica wiejska, remiza strażacka, hydrofornia, z której prowadzona jest woda do siedmiu miejscowości, sklep. Gości zaprasza Gospodarstwo Agroturystyczne. W centralnym punkcie miejscowości znajduje się zbiornik wodny z wyspą, o który dbają mieszkańcy. Teren przyległy do zbiornika stanowi miejsce spotkań mieszkańców.

Wyróżnienie zostało przyznane za następujące inicjatywy: utwardzenie i położenie starobruku przy świetlicy wiejskiej w Karszewie, nasadzenie krzewów oraz kwiatów, organizacja szeregu imprez integrujących mieszkańców miejscowości, uczestnictwo zespołu „Karszewianki” w przeglądzie Chórów i Zespołów Ludowych i Śpiewaczy „Kurlantka” w Stawigudzie, realizacja projektu „Rajski podwórzec – Noc Świętojańska”, uczestnictwo zespołu „Karszewianki w projekcie „Oblicze Warmii i Mazur” oraz w Święcie Chleba w Elblągu.

Wieś Myślęcin, gm. Elbląg. Nagroda 1000zł.

Myślęcin to mała wioska znajdująca się w gminie Elbląg na południowym skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Wieś zamieszkuje ok 110 mieszkańców z czego jedynie ¼ to rdzenni mieszkańcy tej miejscowości. Znajduje się tu m.in.: remiza OSP i świetlica wiejska. Działa gospodarstwo agroturystyczne, z którego korzystają turyści z całej Polski. Wieś leży na Szlaku Pocztyliona. Piękne i czyste lasy zachęcają do spacerów i uprawiania sportów. W 2017 roku we wsi Myślęcin zostało utworzone Stowarzyszenie Nasz Myślęcin, którego pierwszą inicjatywą była organizacja Dożynek Gminy Elbląg w 2017r.

Wyróżnienie przyznano za następujące inicjatywy: remont świetlicy wiejskiej, organizację konkursu ekologicznego „Ekologiczne ozdoby wielkanocne”, cykliczną akcję sprzątania wsi z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, organizację imprezy integracyjnej -Wakacyjny Festyn Rodzinny, pozyskanie środków i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizację wspólnej wigilii dla mieszkańców sołectwa.

Sołectwo Krosno, gm. Pasłęk. Nagroda 1000zł.

Sołectwo Krosno, to dwie miejscowości: mniejsze Krosienko i większe Krosno położone przy drodze wojewódzkiej nr 527 w gminie Pasłęk. Bardzo atrakcyjna lokalizacja sołectwa sprzyja powstawaniu nowych przedsiębiorstw. W Krośnie funkcjonują: wytwórnia pasz, zakład tapicerski, tartak, myjnia bezdotykowa, stacja autogazu, sklep spożywczy, zakład mechaniczny i dwa pensjonaty agroturystyczne. Przez całą miejscowość wybudowany jest chodnik, dwa przystanki autobusowe z wiatami, boisko rekreacyjno-sportowe, w którego skład wchodzi: plac zabaw, wiata biesiadna, boisko do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej, a także miejsce na ognisko. Sołectwo Krosno obecnie liczy 266 mieszkańców, w tym 62 osoby do lat 18.

Wyróżnienie przyznano za następujące inicjatywy: współudział w utwardzeniu drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w miejscowości. Krosno, organizację imprez integracyjnych mieszkańców, m.in. festynu rodzinnego, aktywny udział sołectwa w okolicznych imprezach i festynach.

Sołectwo Krupin-Kiersity, gm. Rychliki. Nagroda 1000zł.

Sołectwo Krupin-Kiersity, to dwie miejscowości położone w gminie Rychliki. Lokalną atrakcją turystyczno-wypoczynkową jest jezioro Korsuń położne w miejscowości Kiersity. W miejscowości Krupin znajduje się niewielki sklep spożywczy oraz świetlica z placem zabaw. Sołectwo Krupin-Kiersity powstało ponownie w 2015 roku po 20-letniej przerwie w istnieniu. Mieszkańcy tych dwóch „popegeerowskich” miejscowości mobilizują się do działania i poprawy estetyki swojego miejsca zamieszkania. Obecnie sołectwo liczy 108 mieszkańców w tym 29 osób poniżej 18 roku życia.

Wyróżnienie przyznano za następujące inicjatywy: wieloetapową modernizację świetlicy wiejskiej, promocję walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Rychliki i powiatu elbląskiego poprzez organizację wyjazdu mieszkańców miejscowości do Buczyńca, rejsu statkiem po Kanale Elbląskim, organizację wyjazdu mieszkańców do Elbląga, rejsu statkiem na trasie Elbląg-Krynica Morska- Elbląg, realizację inicjatywy „Krupin naszym domem – ochrona środowiska lokalnego” (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, zbiórka odpadów, koszenie trawy, zadbanie o porządek miejscowości).

Wieś Godkowo, gm. Godkowo. Nagroda 1000zł.

Sołectwo Godkowo jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. Miejscowość jest położona centralnie w stosunku do pozostałych miejscowości wchodzących w skład gminy przy drodze wojewódzkiej nr 513. Przez Godkowo biegną szlaki rowerowe: szlak czerwony „W Krainie Bizonów” oraz szlak żółty „Doliny Rzeki Wąskiej”. W Godkowie znajdują się: cerkiew greckokatolicka, Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, świetlica wiejska, GOKSiR, Bibliotek Publiczna, GOPS, Zakład Usług Komunalnych, GSSCh, Piekarnia, Urząd Pocztowy, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, punkt apteczny, weterynaria, posterunek policji, OSP, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, klub sportowy „Żuraw Godkowo” oraz grupa nieformalna „Melodie z Godkowa”. Wieś liczy 378 mieszkańców, w tym 86 do 18 roku życia.

Wyróżnienie przyznano za następujące inicjatywy: społeczną budowę domu przedpogrzebowego, organizację szeregu imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców m.in.: „Zimo Uciekaj”, „Palinocka”, współorganizację wystawy „Wisła”, modernizację placu sportowo- kulturalnego.

Wieś Suchacz, gm. Tolkmicko. Nagroda 1000zł.

Suchacz jest jednym z dziesięciu sołectw wchodzących w skład gminy Tolkmicko. Swoją powierzchnią obejmuje dodatkowo: Bogdaniec, Nadbrzeże, Pęklewo i Połoniny. Wieś położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska. Niedaleko są rezerwaty przyrody: Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Las Kadyński, Zatoka Elbląska, Dolina Stradanki, Nowinka i nad wyjątkowym pod każdym względem Zalewem Wiślanym objętym - wraz z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana - unijnym programem Natura 2000. Sołectwo zamieszkuje 870 osób. W miejscowości wydawana jest lokalna gazeta „Nasza wiejska” oraz prowadzony jest portal internetowy suchacz.eu

Wyróżnienie przyznano za następujące inicjatywy: otwarcie punktu widokowego im. Carla Pudora, nasadzenie drzew i krzewów na rondzie w Suchaczu, nasadzenia drzewek i krzewów przy pomniku i świetlicy, oznakowanie ulic wewnątrz miejscowości, budowę i ustawienie witacza, urządzenie małej architektury przy świetlicy wiejskiej, organizację festynów, kiermaszów i imprez integracyjnych mieszkańców, motywowanie mieszkańców do aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć fitness dla mieszkanek miejscowości.

Nagrody otrzymały:

III miejsce - wieś Grądki, gm. Godkowo. Nagroda 3 000 zł.

Sołectwo Grądki położone jest w gminie Godkowo, w skład którego wchodzą miejscowości: Grądki, Grużajny, Nawty, Siedlisko i Grądówko. Największą miejscowość Grądki zamieszkuje 256 mieszkańców w tym 62 dzieci do lat 18, w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład sołectwa mieszkają 162 osoby w tym 37 do lat 18. W miejscowości Grądki znajduje się Kościół Ewangelicki pw. Trójcy Przenajświętszej, stary poniemiecki cmentarz, świetlica wiejska, dwa sklepy spożywcze. Przez miejscowość biegnie niebieski szlak rowerowy „Wśród pól i lasów”. Od 2017 roku znajduje się tu strzelnica sportowo-rekreacyjna oraz funkcjonuje grupa nieformalna „Sokół Grądki”.

Nagroda została przyznana za realizację wielu inicjatyw w 2017 r, są to m.in: utworzenie pneumatycznej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej, która służy mieszkańcom miejscowości oraz jest wykorzystywana do organizacji zawodów strzeleckich z terenu całego województwa, Podjęcie inicjatywy uporządkowania cmentarza z XVIII wieku; organizacja przedsięwzięć; „Niesiemy pomoc wszystkim, którzy takowej pomocy potrzebują” (zbiórki pieniędzy dla chorych dzieci), „Spotkajmy się – rośniemy w siłę, czyli organizacja spotkań dla lokalnej społeczności”, organizacja wielu imprez integracyjnych na terenie sołectwa.

III miejsce - wieś Żurawiec, gm. Markusy. Nagroda 3 000 zł.

Żurawiec to wieś położona w gminie Markusy. Zamieszkują ją 294 osoby w tym 73 do lat 18. W miejscowości znajdują się: Szkoła Podstawowa, kompleks sportowy Orlik, Ośrodek Zdrowia, OSP Żurawiec, świetlica wiejska, biblioteka, sklep spożywczy oraz 18 przedsiębiorstw i firm. Przez miejscowość przebiegają szlaki rowerowe Kanału Elbląskiego i Jeziora Drużno. Funkcjonują też Klub Seniora liczący 20 członków oraz nieformalna grupa „Aktywny Żurawiec” licząca 15 osób.

Nagroda została przyznana za realizację wielu inicjatyw w 2017 r. Są to m.in: kultywowanie tradycji historycznej miejscowości poprzez organizację spotkań w formie żywej lekcji historii m.in. „Warsztatów Ceramicznych”, budowa pieca do wypalania ceramiki; organizacja warsztatów dla dzieci pt.: eksperymenty chemiczno-fizyczne”, remont Świetlicy Wiejskiej.

II miejsce – wieś Rzeczna, gm. Pasłęk. Nagroda 5 000 zł

Sołectwo Rzeczna składa się z dwóch miejscowości: Rzeczna i Łączna. Położone jest na terenie gminy Pasłęk pomiędzy skrajem Wysoczyzny Elbląskiej a Kanałem Elbląskim. Na terenie miejscowości znajdują się: stadnina koni, Środowiskowy Dom Samopomocy, kaplica kościelna, świetlica wiejska oraz dwa sklepy spożywczo-przemysłowe. Po sąsiedzku miejscowość graniczy z polem golfowym Sand Valley. Sołectwo Rzeczna liczy 410 mieszkańców, w tym 74 osoby do lat 18. Zaangażowane w życie społeczne mieszkanki miejscowości utworzyły Nieformalną Grupę „Cyganek” z Rzecznej, która występuje ze swoim repertuarem na okolicznych festynach i imprezach.

Nagroda została przyznana za realizację wielu inicjatyw w 2017 r., są to m.in: organizacja Dnia Rodziny, udział w konkursie „Aktywna, piękna i czysta wieś 2017 r.”, organizacja pleneru rzeźbiarskiego „Końskie Lato Rzeczna 2017”, budowa nowego krzyża, budowa kapliczki w miejscowości Łączna, udział w gminnym Festynie Sołectw, aktywny udział w Dożynkach Powiatowych, organizacja wielu imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi, uczestnictwo w VI Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego, udział w XIII Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie oraz szereg mniejszych przedsięwzięć. Na szczególne wyróżnienie za zaangażowanie i energię motywującą mieszkańców do działania zasługuje Nieformalna Grupa Cyganek z Rzecznej.

Wszystkim wsiom uczestniczącym w konkursie gratulujemy, życzymy sukcesów i pomysłów na realizację kolejnych projektów. Warto dzielić się z innymi swoją lokalną aktywnością i pomysłami, zarażać do działań i mieć satysfakcję z efektów wspólnej pracy.

Zapraszamy wszystkie wsie powiatu elbląskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2019 r.

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski