preloader
Przejdź do treści.

Menu

20 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Elblągu. Większość programu obrad wypełnił blok informacyjny, który rozpoczął starosta Maciej Romanowski, składając sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 16 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r.

Następnie informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2017 roku przedstawił Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu. Łukasz Kochan, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, omówił stan bezpieczeństwa powiatu elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok. Z kolei Dariusz Gocek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu, złożył informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Elbląskiego za 2017 rok w zakresie działania placówki. Raport o stanie sanitarnym Powiatu Elbląskiego za rok 2017 przedstawił Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu.

Część informacyjną sesji zakończyła Ewa Micuda, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, która omówiła wykorzystanie środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy za rok 2017.

Radni podjęli również trzy uchwały, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski