preloader
Przejdź do treści.

Menu

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w dniu 28 marca był organizatorem powiatowej konferencji podsumowującej Program Wspierania Uczniów w Wyborze Zawodu „ Laboratorium”.

Program realizowany jest na mocy umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną i firmą ALNEA. Jest to druga edycja Programu, którym zostały objęte powiaty: olsztyński, ełcki, kętrzyński i elbląski.

Odbiorcami Programu są uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych. W powiecie elbląskim w Programie udział biorą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym, Szkoła Podstawowa w Zwierznie, Gimnazjum w Dobrym oraz Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim.

Obecnie na platformie Laboratorium zarejestrowanych jest 36 firm i instytucji oraz 49 szkół. Cele Programu to: wspomaganie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwiązań logistycznych, organizacyjnych szkół, zakładów pracy i jednostek samorządu terytorialnego oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców.                                                                                                                      

Konferencję otworzył dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Marian Matuszczak, a spotkanie prowadziła Anna Zalewka, koordynator powiatowy. Na konferencji obecni byli i zabrali głos przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty, Barbara Antczak – dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki, Pani Renata Iłeczko – wojewódzki koordynator Programu Laboratorium.

W dyskusji uczestniczyli: przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu: dr Danuta Oleksiak – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia w Elblągu, wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Elblągu: Zbigniew Lichuszewski – wicestarosta Elbląski oraz przedstawiciele pracodawców: Krzysztof Kamiński – prezes zarządu Alnea, Pani Jolanta Majerska – Sawko – Tymbark Olsztynek, Anna Kobusińska – Tymbark Olsztynek, Bogdan Pudlik – technolog, pedagog, doradca zawodowy „Meble Wójcik”.

Ponadto na spotkaniu obecni byli: Jadwiga Bogdaniuk – dyrektor Gimnazjum w Dobrym, Krystyna Murawska - przedstawiciel Gminy Elbląg, Magdalena Stocka - przedstawiciel Gminy Godkowo,Piotr Struzik – sekretarz Gminy Markusy, Mirosława Siwińska - kierownik Filii Urzędu Pracy w Pasłęku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że udział w spotkaniu wzięli prawie wszyscy doradcy zawodowi szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu elbląskiego a mianowicie:

Anna Więckowska – doradca zawodowy w Gimnazjum w Dobrym, Krystyna Piaskowska – doradca zawodowy Szkoły Podstawowej w Zwierznie, Dorota Piechotka – doradca zawodowy Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim, Pani Jolanta Ignatowicz – doradca zawodowy, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku, Pani Małgorzata Czajkowska – doradca zawodowy Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, Beata Murawiec – doradca zawodowy Szkoły Podstawowej w Nowakowie, Jolanta Szumała – doradca zawodowy Gimnazjum w Milejewie, Pani Mariola Boll – doradca zawodowy Szkoły Podstawowej w Młynarach i Marianna Mazur – doradca zawodowy, pedagog Szkoły Podstawowej w Rychlikach.

W konferencji udział wzięła młodzież. Dziękujemy dyrektor Jadwidze Bogdaniuk oraz Annie Więckowskiej z Gimnazjum w Dobrym za sprawną organizację udziału młodzieży i rodziców w konferencji, za przygotowanie prezentacji pięknych prac artystycznych z okazji konkursu Kuratorium Oświaty w Olsztynie. To właśnie młodzież II i III klas gimnazjalnych jest adresatem Programu Laboratorium i cieszymy się, że młodzież  z Gimnazjum w Dobrym licznie uczestniczyła w konferencji.

Składamy podziękowanie wszystkim zaproszonym gościom za udział w konferencji,oraz uczniom Zespołu Szkól Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku za sprawną obsługę techniczną - Arkowi Stasiakowi i Dominikowi Zajączkowskiemu.

Z okazji Świat Wielkanocnych, wiosennej pogody i dobrego wypoczynku składają organizatorzy.

Info ZSEiT: koordynator powiatowy Anna Zalewska

 Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski