preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 30 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa  pomiędzy województwem Warmińsko Mazurskim a Szpitalem Powiatowym w Pasłęku na realizację projektu “Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”

Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych"

Działanie 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia"

Poddziałanie 9.1.1. - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 Całkowita wartość projektu: 2 098 419,92 zł           

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 690 785,67 zł         

Wkład własny szpitala: 399 184,25 zł           

Projekt polega na budowie nowego budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w pobliżu dotychczasowego zespołu zabudowy szpitala w Pasłęku.

Do budynku zostanie przeniesiony Zakład Rehabilitacji Leczniczej, który aktualnie realizuje świadczenia w zakresie fizjoterapii. Po zrealizowaniu projektu rozszerzy on swoją działalność o Ośrodek Dzienny Rehabilitacji (nowa usługa - uzupełniająca lukę w systemie zdrowia w powiecie elbląskim), na co pozwoli większa powierzchnia użytkowa nowego budynku niż dotychczasowych pomieszczeń zajmowanych przez ZRL. Do budynku zostaną przeniesione trzy poradnie specjalistyczne z budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 8, oddalonego o 0,5 km i wynajmowanego przez Wnioskodawcę oraz nowo utworzona Poradnia Rehabilitacyjna.

Rozwiązanie takie przyczyni się do konsolidacji świadczenia usług zdrowotnych przez szpital, poprawie ulegnie jakość i dostępność do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Obiekt wybudowany w ramach realizacji projektu zabezpieczy całkowicie zapotrzebowanie lokalowe w zakresie rehabilitacji i pozwoli na zwiększenie efektywności i liczby przeprowadzanych zabiegów. Dodatkową korzyścią będzie zwolnienie dotychczas zajmowanych pomieszczeń, które zostaną zagospodarowane przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i pozwolą na zwiększenie komfortu pobytu pacjentów ZOL, a nawet na zwiększenie liczby łóżek tym oddziale. Efektem ekonomicznym projektu będzie spadek stałych kosztów związany z zaprzestaniem wynajmowania pomieszczeń na potrzeby 3 poradni oraz wzrost dochodów związany ze zwiększeniem liczby zabiegów rehabilitacyjnych, zakontraktowaniem nowych usług oraz z tytułu zwiększenia liczby pacjentów ZOL. W ramach projektu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt pozwalający zwiększyć jakość świadczonych usług z zakresu rehabilitacji.

Inwestycję rozpoczęto w dniu 14 grudnia 2017 roku.
Planowany termin zakończenia październik 2018 roku.

 Info: Szpital 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski