preloader
Przejdź do treści.

Menu

30 listopada w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przedstawiciele Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zarządu Powiatu w Elblągu podpisali umowy na realizację dwóch projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” będzie realizowany przez Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałania 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów Liceum plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez jakość kształcenia zawodowego. Projekt umożliwi 48 uczniom odbycie stażu zawodowego u 6 pracodawców w okresie miesięcy wakacyjnych 2019 i 2020 r. Uczniowie wezmą udział w 2 szkoleniach, z których jedno pozwoli im na zdobycie umiejętności interpersonalnych, pożądanych na rynku pracy. Dodatkowo nauczyciele z liceum będą uczestniczyć w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.01.2019 r. do 30.09.2020 r. Ogólna wartość projektu 399 887 zł, a pozyskane dofinasowanie 359 887 zł.

Drugi z projektów będzie dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie Powiatu Elbląskiego pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” otrzyma kwotę dofinansowania 5 100 000 zł (koszt całkowity projektu to 6 000 000 zł).

W ramach projektu przewiduje się w roku 2018 przekształcenie zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dokumentów i map występujących obecnie w formie analogowej ewentualnie analogowo-numerycznej – do postaci cyfrowej.

Wiąże się to z:

- rozbudową istniejącej infrastruktury informatycznej,

- przetworzeniem do postaci elektronicznej około 30 tysięcy operatów technicznych,

- założeniem osnowy geodezyjnej na terenie powiatu elbląskiego obejmującym powierzchnię 142 894 ha,

- pomiarem 3500 budynków na terenie gm. Godkowo,

- założeniem bazy danych obiektów topograficznych oraz geodezyjnej ewidencji sieci

- uzbrojeniem terenu dla całego powiatu elbląskiego.

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski