preloader
Przejdź do treści.

Menu

17 października Elbląski Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w porozumieniu z 16 Batalionem Dowodzenia i Stowarzyszeniem Historyczno-Poszukiwawczym „DENAR” zorganizował na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim  II Młodzieżowe Warsztaty Wojskowe.  Uczestnikami szkolenia była młodzież z Ośrodka wychowawczego jak i z I LO w Elblągu.

Swoją obecnością zaszczycili uczestników szkolenia Gabriela Effenberg - naczelnik Wydziału PEKS z ramienia Starosty Elbląskiego, Ryszard Leszczyński - specjalista ds. proobronnych z upoważnienia Kuratora Warmińsko-Mazurskiego oraz Andrzej Zuba, dyrektor Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.  

Żołnierze 16 Batalionu Dowodzenia przeprowadzili szereg interesujących zajęć o charakterze proobronnym, między innymi z pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa z elementami survivalu, pokazu walki wręcz i samoobrony oraz sprawdzenia umiejętności strzeleckich podczas zgrywania przyrządów celowniczych na trenażerach CYKLOP. Liga Obrony Kraju zaprezentowała także różne repliki broni strzeleckiej bocznego zapłonu. Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia DENAR przeprowadzili lekcję historii z pokazem znalezisk z okresu II wojny światowej. W trakcie pokazu można było dowiedzieć się jak postępować z niewybuchami pozostawionymi po drugiej wojnie światowej.

Warsztaty zakończyły się poczęstunkiem tradycyjną wojskową grochówką przygotowaną i wydaną przez żołnierzy 16 Batalionu Dowodzenia. Uczniowie z żywym zainteresowaniem podeszli do prowadzonych zajęć i wykazywali się dużą aktywnością i chęcią pozyskania wiedzy przekazywanej przez instruktorów.

„Dzięki współpracy Dowódcy 16 Batalionu Dowodzenia ppłk Andrzeja Dudy i Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim Radosława Żyłowskiego Liga Obrony Kraju – Elbląg miała możliwość zrealizowania swoich zadań statutowych organizując po raz drugi Młodzieżowe Warsztaty Wojskowe. Celem prowadzonych zajęć jest upowszechnianie tradycji oręża polskiego oraz wsparcie procesu edukacji obywatelskiej i patriotycznej młodzieży szkolnej. Należy pamiętać, że system obronny państwa to nie tylko duży potencjał naukowy, techniczny, gospodarczy oraz sprawna nowoczesna armia, ale również szerokie zaplecze społeczne Sił Zbrojnych. Dzięki wsparciu Prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego DENAR Grzegorza Nowaczyka przy współpracy z wychowawcą MOW Dawidem Trybą młodzież ma możliwość spojrzenia na historię oręża polskiego przez pryzmat zaprezentowanych znalezisk z okresu II wojny światowej.” - powiedział Cyprian Wójciak Prezes LOK Elbląg.

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski