preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 • Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu,
 • Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku,
 • Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku,
 • Stowarzyszeniem „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objecie usługami wsparcia rodziny w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. zamieszkałych w powiecie elbląskim i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

I etap rekrutacji do projektu będzie trwał od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat, rodzin wraz dziećmi.

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:
  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
  2. osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
  3. osoby uzależnione od pomocy społecznej,
  4. osoby u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
  5. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
   w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 4 podgrupy ze względu na zdiagnozowane deficyty:
  1. rodziny wieloproblemowe z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 94 osoby w tym 49 dzieci,
  2. osoby z rodzin zastępczych: 46 osób w tym 26 dzieci,
  3. młodzież przebywająca w pieczy zastępczej (15-18 lat): 28 osób,
  4. usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (18-25 lat): 12 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

PCPR Elbląg – 55 233 62 82

GOPS Elbląg - 55 237 10 65

MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55

MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26

Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30

Udział w projekcie jest bezpłatny

pcpr

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski