preloader
Przejdź do treści.

Menu

W tym roku miejscem uroczystości związanych z powiatowymi obchodami Dnia Działacza Kultury był Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Każdego roku z tej okazji są przyznawane nagrody i wyróżnienia osobom, które w swojej codziennej pracy wyróżniają się wyjątkową twórczością artystyczną lub zaangażowaniem w upowszechnianie kultury.

Starosta Maciej Romanowski wręczył odznakę honorową nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą otrzymała Barbara Masalska, reprezentująca gminę Markusy. Przyznano też 9 indywidualnych Nagród Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury i jedną nagrodę zespołową. Odebrali je: Barbara Chrząszcz, Halina Cieśla, Maria Gawryluk, Adam Makarewicz, Andrzej Krasiński, Wiesław Nasiadko, Dawid Oszlis, Anita Sienicka, Lech Słodownik i Grupa Teatralna PROSKENION z Rychlik.

W części artystycznej zaprezentowała się utalentowana wokalistka z Pasłęckiego Ośrodka Kultury – Urszula Spychalska oraz Kapela „Sztama”, obchodząca w tym roku jubileusz 25-lecia działalności.

Osoba odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Barbara Masalska (gmina Markusy)przez 36 lat pracowała w ramach wolontariatu w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Markusach, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej koła. Prowadziła działalność kulturalną na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy Markusy, organizując liczne imprezy, wycieczki i zabawy.

Od 2004 r. pisze wiersze. Do chwili obecnej wydała 6 tomików poezji: „Kaczeńce i inne wiersze”, „Budzi się życie”, „Zatrzymaj się na chwilę”, „W jesieni życia”, „Polne kwiaty”, „Leć poezjo, leć...”.

Pani Barbara czynnie działa w Klubie Seniora przy Bibliotece Publicznej Gminy Markusy, pełniąc funkcję jego przewodniczącej. Od 4 lat aktywnie uczestniczy w akcji „Narodowe czytanie”, uczestniczy też w spotkaniach autorskich z uczniami i czytelnikami, za które nie bierze gratyfikacji finansowych.

Piękno żuławskiego krajobrazu, jaki ją otacza pomaga jej tworzyć poezję, a temperament i zaangażowanie mobilizują do prac społecznych, którym poświęciła większość życia i które sprawiają dużo satysfakcji.

Laureaci nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Barbara Chrząszcz (gm. Tolkmicko) jest od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska. W latach 1980. śpiewała w zespole ludowym „Łęczowianki”, który zdobył wiele nagród na festiwalach i przeglądach. Wraz z młodzieżą wiejską organizowała dożynki i inne imprezy okolicznościowe. Obecnie pani Barbara śpiewa w zespole ludowym „Tolkmiczanki”, który uświetnia swoimi występami liczne imprezy lokalne i regionalne. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej Klubu Gosposia w Tolkmicku, który wyjątkowo pieczołowicie pielęgnuje tradycje kulinarne naszego regionu. O wysokim poziomie kulinarnych umiejętności pani Barbary świadczą rozliczne wysokie nagrody przyznawane m.in. przez Marszałka Województwa w konkursach takich jak „Smaki Warmii i Mazur oraz Powiśla”, „Skarby Europy zaklęte w szkle” i wielu innych. Słynna nalewka pani Barbary „Wiśniowa moc” posiada stosowny certyfikat i jest znana nawet poza granicami kraju.

Halina Cieśla (gm. Pasłęk) działa społecznie na rzecz rozwoju kultury w regionie od 2004 roku. Jest inicjatorką powstania i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”. Z jej inicjatywy utworzono wioskę tematyczną, której symbolem są anioły. Jest ona stawiana za wzór do naśladowania w województwie. Opracowała lokalną ofertę „Anielskie smaki i diabelskie atrakcje”, która przyciąga do Aniołowa rzesze odwiedzających.

Pani Halina jest pomysłodawczynią i głównym organizatorem corocznego Zlotu Miłośników Aniołów, który od kilkunastu lat jest stałą pozycję kalendarza imprez kulturalnych regionu.

Jest również inicjatorką współpracy międzynarodowej Aniołowa z miejscowością Saint Thelo we Francji. Organizatorka życia kulturalnego dzieci i dorosłych w świetlicy „Pod dobrym aniołem”. Aktywnie pozyskuje dodatkowe środki finansowe na rozwijanie pasji i talentów młodych osób.

Prowadzone przez panią Halinę działania przyczyniły się do wielu sukcesów osobistych i całej lokalnej społeczności, w tym m.in. dwukrotnego nagrodzenia tytułem „Godni Naśladowania”, „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego”, „Najaktywniejsza wieś Gminy Pasłęk”, wyróżnienia na targach w Kielcach i Berlinie za najciekawszą ofertę turystyki wiejskiej.

Maria Gawryluk (Elbląg) od lat 1970. jest związana ze służbą ochrony zabytków. W latach 2008 – 2016 pełniła obowiązki kierownika elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jej współpraca z właścicielami zabytków zaowocowała znakomitymi efektami prac konserwatorskich, które kilkukrotnie zdobywały uznanie w konkursach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek zadbany”: m.in. kościół w Kwitajnach oraz zespół pochylni na Kanale Elbląskim.

Pani Maria jest autorką licznych dokumentacji konserwatorskich oraz szeregu publikacji dotyczących wartości historycznych i kulturowych obiektów na terenie powiatu elbląskiego. Wielokrotnie służyła profesjonalnym wsparciem przy remontach i naprawach zabytkowych obiektów mostowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Andrzej Krasiński (gm. Pasłęk), z wykształcenia muzyk z zawodu strażak. Od najmłodszych lat jest członkiem Parafialnej Orkiestry Dętej w Zielonce Pasłęckiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Od 2007 roku pan Andrzej pełni funkcję kapelmistrza Orkiestry. Aktywnie pozyskiwał i szkolił młodych adeptów gry na instrumentach dętych. Jako kapelmistrz komponuje i aranżuje utwory dla orkiestry, wzbogacając jej repertuar o popularne utwory o charakterze rozrywkowym. Prowadzona przez niego orkiestra uświetnia swoimi występami wiele uroczystości religijnych i świeckich w gminie i powiecie a także bierze udział w konkursach i przeglądach o zasięgu regionalnym i krajowym.

Adam Makarewicz (gm. Pasłęk), od wielu lat związany z odtwórstwem historycznym – ruchem rycerskim. Organizował prezentacje w szkołach, domach kultury i licznych festynach. Jako wolontariusz aktywnie wspomaga Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz liczne akcje charytatywne. Był inicjatorem założenia w 2011 r. Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” w Pasłęku. Od kilku lat jest współorganizatorem Jarmarku św. Bartłomieja w Pasłęku. Aktywnie pozyskuje środki finansowe na realizację projektów służących kultywacji regionalnych obrzędów i obyczajów. Śmiało można powiedzieć, że pan Adam jest osobą bardzo znaną w powiecie elbląskim ze względu na ogromne zaangażowanie w upowszechnianie kultury oraz własne umiejętności, takie jak łucznictwo, szczudlarstwo, taniec z ogniem.

Wiesław Nasiadko (gm. Pasłęk) jest wieloletnim pracownikiem Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Społecznie pełni funkcję kierownika Kapeli „Sztama”, która działa już od 25 lat. Uczestniczy w różnych uroczystościach lokalnych oraz festiwalach i przeglądach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. W ostatnim okresie występował z Kapelą „Sztama” na przeglądzie w Piotrkowie Trybunalskim i Targach Rolnych w Olsztynie oraz Parczewie koło Lublina. Kapela ma w swoim dorobku również występy telewizyjne. Pan Wiesław, jako akustyk, od lat z powodzeniem wspiera organizatorów takich imprez jak dożynki, festiwale piosenki, Uczta Kultur Wschodu w Pasłęku.

Dawid Oszlis (gm. Rychliki) od 2009 roku pracuje na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Rychlikach. Zaangażowany w działalność na rzecz przybliżenia i upowszechnienia wśród młodzieży najnowszej historii Polski, rozbudzania uczuć patriotycznych, szacunku do symboli narodowych oraz poszukiwania tożsamości narodowej.

Pan Dawid organizował wielokrotnie konferencje - spotkania historyczne, z udziałem młodzieży, lokalnych władz, ludzi nauki oraz „żywych świadków historii”. Z jego inicjatywy odbyły się pokazy historyczne, które przybliżyły uczniom zasady kodeksu rycerskiego, historię walk średniowiecznych czy historię ubioru wspomnianej epoki. W 2014 roku zainicjował cykl pn. „Gimnazjalne Spotkania z Historią”, które na stałe wpisały się w harmonogram uroczystości szkolnych. Opracował projekt edukacyjny „Razem tworzymy historię”, który ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. W październiku 2015 r. utworzył szkolną izbę pamięci im. Janusza Korczaka, w której są upamiętnione najważniejsze wydarzenia i postaci z historii Polski. W przyszłym roku planuje zorganizować konkurs i konferencję międzyszkolną z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Anita Sienicka (gm. Tolkmicko), mimo młodego wieku legitymuje się 15-letnią działalnością artystyczną i kulturalną. Od początku związana z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolkmicku. Swoim śpiewem urozmaica wiele imprez okolicznościowych w gminie i powiecie. Jest laureatką wielu festiwali regionalnych i ogólnopolskich, wśród których znalazły się Nagroda Specjalna w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie” w Elblągu oraz wyróżnienie i nagroda publiczności w finale Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki „Kryształowa Nuta” w Lidzbarku Warmińskim. Współpracowała z wieloma solistami i zespołami. Pani Anita od 2015 r. prowadzi zajęcia wokalne w tolkmickim Ośrodku Kultury, a jej podopieczni już mogą się pochwalić licznymi sukcesami na szczeblu regionalnym. Wspiera aktywnie artystyczne działania seniorów, prowadząc zespoły wokalne i organizując wyjazdy na seniorady.

Lech Słodownik (gm. Rychliki), jest niestrudzonym popularyzatorem historii lokalnej. Zaangażował się społecznie w organizację uroczystości rocznicowych w Kwietniewie w 1999 r., Mariance w 2001 r., Jelonkach w 2004 r., Powodowie w 2010 r. i Rychlikach w 2010 r. Jest autorem monografii wsi Rychliki, współautorem monografii Pasłęka i innych opracowań dotyczących historii lokalnej. Popularyzuje historię regionu poprzez systematyczne publikacje w miejscowej prasie. Pan Lech aktywnie wspiera organizatorów różnych przedsięwzięć kulturalnych i historycznych związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziejach okolic Elbląga, Pasłęka oraz wsi dawnego powiatu pasłęckiego i elbląskiego.

Grupa Teatralna PROSKENION (gm. Rychliki) działa od 2012 roku. Głównym celem jest realizowanie pasji teatralnych dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych. Trzon grupy stanowi zespół około 40 osób w wieku od 7 do 50 lat. Działalność grupy bazuje całkowicie na pracy społecznej jej członków. Przygotowane przedstawienia opierają się na klasyce literatury polskiej i niezmiennie cieszą się wysokim uznaniem widzów. O skuteczności, jakości i trafności tych działań świadczy frekwencja widzów – każdorazowo 300 – 400 osób oraz liczne zaproszenia na występy do okolicznych ośrodków kultury. Grupa współpracuje z lokalnymi instytucjami: parafią w Rychlikach i Zespołem Szkół w Rychlikach, dzięki którym uzyskuje wsparcie lokalowe i sprzętowe. Działaniom grupy Proskenion często towarzyszy zespół muzyczny Potok z Rychlik, który wzbogaca muzycznie przedstawienia.

Liderem grupy jest pan Patryk Ambrożewicz.

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski