preloader
Przejdź do treści.

Menu

Gimnazjalisto,  szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Elbląskiego zapraszają !!!  

Zapoznaj się z ciekawą ofertą edukacyjną szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu Elbląskiego na rok szkolny 2017/2018  i rozpocznij naukę – naprawdę warto !!!

Szkoły prowadzone przez Powiat Elbląski mają dla Ciebie ciekawą ofertę edukacyjną gwarantującą szeroki wachlarz możliwości rozwoju oraz nabycie umiejętności potrzebnych do zdobycia atrakcyjnego zawodu lub studiowania na wymarzonym kierunku.

Możesz wybrać spośród czterech naszych szkół:

- Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28

Zespół prowadzi następujące szkoły:

-Liceum Ogólnokształcące(klasy o nachyleniu politechnicznym, lingwistyczno-dziennikarskim, przrodniczo-medycznym, mundurowo-sportowym),

                - Technikum (zawód technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy),

- Szkoła Branżowa I Stopnia ( zawód sprzedawca, klasa wielozawodowa).

Link do oferty rekrutacyjnej: http://www.zspaslek.edu.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=32&Itemid=68

 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36

Zespół prowadzi następujące szkoły:

- Technikum ( zawód technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego)

- Liceum Ogólnokształcące ( klasa o nachyleniu obronnym)

                - Szkoła Branżowa I Stopnia (zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz oraz stolarz)

Link do oferty rekrutacyjnej: http://www.zseit.paslek.edu.pl/pl/rekrutacja-2017-2018/

 - Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, gm. Elbląg  ul. Szafirowa 12

Nauka w Liceum Plastycznym obejmuje czteroletni cykl kształcenia. Młodzież zdobywa wiedzę z dwóch bloków przedmiotowych: w zakresie podstawy programowej liceum ogólnokształcącego oraz w zakresie artystycznym. W połączeniu z szerokimi możliwościami rozwoju i promowania swojej twórczości (udział w przeglądach artystycznych, wystawach, konkursach, projektach międzynarodowych, plenerach, performance’ach) uczeń otrzymuje rzetelną podbudowę do zdania:

egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych

egzaminu dyplomowego nadającego tytuł plastyka i uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  oraz specjalizacji dokonywany jest przez ucznia w II semestrze nauki w klasie I.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła proponuje specjalności:

Techniki graficzne – specjalizacja: techniki druku artystycznego

Fotografia  i film – specjalizacja: realizacje intermedialne. 

Link do oferty rekrutacyjnej:

http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl/rekrutacja

- Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.  

Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku realizuje kształcenie teoretyczne dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku.

W Zespole funkcjonują dwa typy szkół: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, w której prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoły z dniem 1 września 2017 r. zostaną przekształcone w Szkołę Podstawową dla Dorosłych oraz Szkołę Branżową I stopnia.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018:

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – VII klasa,
  • Gimnazjum dla Dorosłych – II, III klasa,
  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy; kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – 2 semestry.

Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Gimnazjum dla Dorosłych będą realizować przyuczenie do wykonywania określonej pracy jako młodociani pracownicy w warsztatach Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Pasłęku.

Słuchacze kursu praktyki zawodowe będą odbywać u pracodawców.

W szkole kształcą się uczestnicy OHP obarczeni różnorodnymi niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi z powodów rodzinnych i środowiskowych. Zadaniem szkoły jest zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach oraz dobre przygotowanie do dalszej nauki i uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP zapewnia: bezpłatne całodzienne wyżywienie, bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2 i 4 osobowych, praktykę zawodową w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych, wynagrodzenie za przyuczenie do zawodu, opiekę pedagoga i wychowawców, szansę rozwijania zdolności artystycznych i intelektualnych w kołach zainteresowań, możliwość uprawiania sportu i turystyki.

Link do oferty rekrutacyjnej: http://zszpaslek.edupage.org/?

 

Wszystkim uczniom dojeżdżającym do naszych szkół zapewnimy miejsce w dobrze wyposażonym internacie ze stołówką w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Dodatkowo w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku od 
1 września 2017 r. uruchamiamy kształcenie w nowym zawodzie – stolarz.

Szczegóły znajdziesz w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 w zakładce Oświata - Nabór na rok szkolny 2017/2018.

O wysokiej jakości kształcenia w naszych szkołach  świadczą powtarzające się co roku bardzo wysokie wyniki egzaminów  zewnętrznych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe plasujące nasze szkoły w czołówce szkół województwa warmińsko-mazurskiego (II miejsce za rok szkolny 2015/2016).

Wysoką efektywność i atrakcyjność kształcenia w naszych szkołach uzyskujemy między innymi dzięki:

- ciekawej ofercie edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego  oraz zawodowego na poziomie  liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego oraz technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odpowiadającej potrzebom rynku pracy,

- profesjonalnej kadrze dydaktycznej,

- dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,

- wspieraniu i promowaniu uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz posiadających osiągnięcia sportowe i artystyczne poprzez przyznawanie stypendiów Starosty Elbląskiego,

- rozwijaniu zdolności i zamiłowań uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć w ramach innowacji pedagogicznych i zajęć pozalekcyjnych,

- możliwość udziału w ciekawych projektach i zajęciach dodatkowych, w tych kursach dających dodatkowe kwalifikacje w ramach programów unijnych,

- możliwość udziału w zagranicznych wymianach młodzieży i praktykach zawodowych 
w renomowanych firmach w kraju i za granicą,

Zapraszamy także osoby dorosłe – prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Pasłęku oraz do Szkoły Podstawowej z oddziałami Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych 
w Pasłęku.

Pełną, interesującą Cię  informację uzyskasz podczas  „Dni Otwartych”, które odbędą się:

w Zespole Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28;  21 marca 2017 r. –godz. 8 00- 15 00.

 - w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłękuul. Wojska 

Polskiego 36,  21 – 22 marca 2017 r. – godz. 8 30 – 11 00 , 1130- 1320

w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnymul. Szafirowa 12,  25 marca 2017, godz. 1000 – 1400,  22 kwietnia 2017 r. godz. 10 00 – 14 00  

Materiał filmowy o Zespole Szkół w  Pasłęku  znajdziesz na:

http://zspaslek.edu.pl/downloads/film_promocyjny_2016.mp4

 Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na:

https://vimeo.com/208113866

Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym:

https://youtu.be/jrN7ycpgPgY

 Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku na:

https://www.youtube.com/watch?v=wUp_7QlIRic

 

Gabriela Effenberg

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski