preloader
Przejdź do treści.

Menu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” na rok 2017.

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe upamiętnienie tych wydarzeń.Jako „miejsce pamięci i trwałe upamiętnienie” rozumie się odpowiednio miejsce związane z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów, w tym miejsce spoczynku zwłok lub szczątków ludzkich i materialne upamiętnienie takiego miejsca, o ile nie łączy się ono z gloryfikacją sprawców zbrodni.

Kwalifikowalne są następujące rodzaje zadań:

 • Zadanie nr 1 – prace mające na celu zachowanie autentyzmu terenu miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia oraz związanych z nim obiektów.
 • Zadanie nr 2 – zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia.
 • Zadanie nr 3 – zadania badawcze i dokumentacyjne.
 • Zadanie nr 4 – zadania popularyzatorsko-edukacyjne.

O wsparcie w programie mogą się ubiegać następujące podmioty prawa polskiego:

 • samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987);
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Zadanie będzie realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r.

Z programu wyłączono zadania dofinansowane w innych programach ministra oraz w programach objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przeprowadzenia dodatkowego naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.

Przewidywany budżet programu wynosi 2 300 000 PLN, w tym:

 • przewidywana kwota wydatków w etapie konkursowym: 2 000 000 PLN
 • kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym: 300 000 PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi od 10 000 PLN do 200 000 PLN, a maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania – 80%.

Termin naboru wniosków upływa 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski