preloader
Przejdź do treści.

Menu

W ramach programu „Bezpieczny Powiat Elbląski” w dniu 8 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyła się XI Powiatowa Konferencja „Bezpieczna szkoła” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu przy współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku.

W konferencji udział wzięli m.in. dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu powiatu elbląskiego, rodzice i uczniowie oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Placówki Straży Granicznej w Elblągu, ODN w Elblągu, przedstawiciele samorządów.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były mediacje rówieśnicze. Wykład „Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów – mediacje rówieśnicze” przeprowadziła pani Anna Olszewska prezes Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Omówiła pojęcie mediacji, jako alternatywny,dobrowolny, inny sposób wobec drogi sądowej rozwiązywania sporów pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej i neutralnej osoby mediatora. Ponadto przedstawiła zasady i cele mediacji, korzyści płynące z jej korzystania oraz jej zasady.

Pani Marta Ulanowska omówiła zasady programu „Chronimy dzieci”, który jest realizowany m.in. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Elblągu, zachęcając szkoły do wzięcia udziału w programie. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Pani Marcelina Tatarynowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku zaprezentowała wyniki badań ankietowych ponad 500 uczniów, dotyczących przejawów agresji, występujących na terenie szkół z powiatu elbląskiego. W roku bieżącym w badaniu skupiono się na przejawach agresji i przemocy rówieśniczej doświadczanych na terenie szkoły. Z badań wynika, że wiodącymi przejawami agresji są: przedrzeźnianie, wyzywanie, wyśmiewanie, uderzanie (kopnięcia i inne), obraźliwe plotki. Z analizy wynika, że tegoroczne wyniki badań niewiele się różnią od wyników z roku 2015.

Nadkomisarz Marek Cieślak z Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu omówił aspekty prawne i możliwości przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Na podstawie informacji przesłanych przez wszystkie placówki oświatowe, funkcjonujące w powiecie elbląskim oraz jednostki współpracujące na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i ich otoczeniu, Gabriela Effenberg naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Elblągu, dokonała podsumowania realizacji powiatowego harmonogramu działań „Bezpieczna szkoła” za rok 2016. Działania podejmowane przez szkoły i jednostki współdziałające na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa dzieci są realizowane z dużym zaangażowaniem dyrekcji szkół przy współpracy rodziców, kadry pedagogicznej oraz Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, WORD i innych jednostek. Dobrą praktyką jest m.in. współpraca szkół ze służbami mundurowymi i stały kontakt z rodzicami.

W dyskusji udział wzięli uczniowie, przedstawiciele rodziców i zaproszeni goście.

 

 

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski