preloader
Przejdź do treści.

Menu

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/49/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” radni Powiatu Elbląskiego, związki wyznaniowe i kościoły, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu mogą składać w terminie do 15 listopada br. wnioski o przyznanie takiej nagrody jeszcze w 2016 r.

Wnioski można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wysłać pocztą na adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, z dopiskiem „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu, a szczególnie za działalność charytatywną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, pokrzywdzonych, a także na rzecz bezdomnych i cierpiących zwierząt.

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadającej osobowości prawnej mająca szczególne osiągnięcia w pracy wolontariackiej.

Regulamin przyznawania nagród i wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej powiatu TUTAJ.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski