preloader
Przejdź do treści.

Menu

Na terenie powiatu elbląskiego jest wiele dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Czekają one na kogoś, kto zechce stworzyć im prawdziwy, ciepły dom. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu wyznaczony na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej  oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, zawodową) może tworzyć małżeństwo lub osoba samotna jeśli:

 1. ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 2. korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
 3. w stosunku do naturalnych dzieci nie jest, ani w przeszłości nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona);
 4. wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu;
 5. posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem;
 6. ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania (w przypadku rodziny niezawodowej);
 7. w wypadku rodziny zastępczej zawodowej, jedno z małżonków zobowiąże się nie podejmować dodatkowej pracy na umowę o pracę (etat).

Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszy krok na drodze do utworzenia rodziny zastępczej, czy prowadzenia rodzinnego domu dziecka to obowiązkowe przygotowania kandydatów, nazywane kwalifikacją. Kwalifikację prowadzi Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na którą składają się:

 • analiza dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu kwalifikacji oraz testy psychologiczne,
 • wywiad środowiskowy,
 • szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • odbycie praktyk w zawodowej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 Etap I: Analiza dokumentów

 Na tym etapie kandydat dostarcza do Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o niekaralności: zaświadczenie jest wydawane w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 2. akt małżeństwa (odpis, skan): jeśli kandydat na rodzica zastępczego pozostaje w związku małżeńskim;
 3. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: Lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu ogólnego badania i wywiadu dotyczącego stanu zdrowia wydaje zaświadczenie o „braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej”. Nie jest konieczne przedstawiania karty choroby, wyników badań medycznych, ani żadnej innej dokumentacji. Zaświadczenie jest niezbędnym dokumentem, ponieważ osoby chore na choroby uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi nie mogą zostać zakwalifikowane, jako kandydaci na rodzinę;
 4. zaświadczenie o zarobkach z miejsca pracy lub zaświadczenie o pobieranej emeryturze: Na zaświadczeniu musi widnieć imię i nazwisko osoby oraz kwota jej zarobków/emerytury;
 5. opinię z miejsca pracy;
 6. ksero dowodu osobistego (obie strony dowodu);

Etap II: Badania psychologiczne

Na tym etapie kandydat na rodzinę zastępczą wypełnia kilka testów psychologicznych.  Kilkukrotnie spotyka się także z psychologiem, który przeprowadza z nim rozmowę dot. utworzenia rodziny zastępczej. Podczas spotkań kandydat otrzymuje komplet informacji o obowiązkach i prawach rodzica zastępczego. Może także uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania związane z pieczą zastępczą.

Etap III: Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów. Odbywa się w budynku Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Szkolenie trwa 60 godzin. Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których uczestnicy otrzymują komplet informacji o rodzinie zastępczej (kwestie prawne, finansowe, wychowawcze), a także dzielą się swoimi przemyśleniami. Kandydat odpowiednio wcześniej informowany jest o terminie i godzinach szkolenia.

Etap IV: Praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej

Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową i prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani są dodatkowo do odbycia 10 h praktyk w istniejącej  na terenie powiatu elbląskiego rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Termin praktyk jest ustalany z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest na wniosek kandydata.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 55 233 62 82 wew. 22 lub mailowy pcpr14@elblag.home.pl

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski