preloader
Przejdź do treści.

Menu

Grupa Odnowy Sołectwa Aniołowo to kilkanaście osób spośród Rady Sołeckiej, przedstawicieli wszystkich organizacji działających we wsi a także aktywni mieszkańcy. Przewodzi jej lider w osobie sołtysa. Powstała w 2014 roku kiedy Aniołowo zostało wytypowane przez Gminę Pasłęk i przyjęte przez Samorząd Województwa do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” Poprzez spotkania, szkolenia, dyskusje o przyszłości Aniołowa rosła świadomość mieszkańców o możliwościach rozwoju miejscowości dzięki wspólnej pracy i pozyskiwanym środkom finansowym z różnych źródeł. Tempa nabrało tworzenie przyjaznego klimatu w różnych odsłonach.

Opracowano strategię rozwoju miejscowości na lata 2014-2020. Dokument określa kierunki rozwoju wsi, która będzie się stawać coraz lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku. Grupa Odnowy Miejscowości postanowiła niwelować słabe strony. Dobrze się stało, bo Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidział środki finansowe na inwestycje. Inwestycje, które mają na celu aktywizację mieszkańców. Aniołowska Grupa Odnowy za pośrednictwem Gminy złożyła wniosek „Centrum z aniołami – miejsce inicjatyw pozytywnych” na doposażenie miejsca spotkań plenerowych w wiatę, która służy mieszkańcom i przyjezdnym. Miejscowa firma budowlana MAGBUD z ogromną starannością wykonała inwestycję. W 2016 roku Grupa zadbała o centrum wsi, które ma przyciągać wszystkich mieszkańców, zachęcać ich do odpoczynku przy zabytkowej studni w towarzystwie aniołów albo do spędzenia czasu zdrowo i wspólnie. „Teraz bardziej aktywni” – tak brzmi tytuł kolejnego projektu, na którego realizacje wspólnota Aniołowa pozyskała środki finansowe z Programu Odnowy Wsi Województwa. Niemałą pomoc udzieliła Gmina, bo przydzieliła środki na wkład własny do projektu który był uzupełnieniem kwoty z funduszu sołeckiego. Gmina będzie realizatorem projektu i rozliczy go finansowo. Mieszkańcy wykonają szereg prac z wykorzystaniem własnego sprzętu rolniczego i siły rąk.

Kolejnym sukcesem aniołowskiej Grupy Odnowy Miejscowości jest pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę estetyki w Aniołowie w kwocie 18.500 złotych. Przedsięwzięcie będzie polegało na czynnej ochronie ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków, budowie małej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz przeciwdziałaniu lokalnym podtopieniom. W ramach inicjatywy umocniona zostanie skarpa potoku Aniołowo od strony drogi wiejskiej przy użyciu kamienia otoczaka przez co będzie komponować z charakterem wiekowej drogi brukowanej biegnącej wzdłuż strumienia.

Mieszkańcy zadeklarowali swój udział w inicjatywie w postaci użyczenia własnego sprzętu rolniczego. Dorośli i dzieci zbiorą śmieci i dokonają ich selekcji. Ręcznie wyrównają teren po pracach ciężkim sprzętem. Dokonają nasadzeń roślin w zakolach potoku celem stworzenia dogodnych warunków życia dla ryb, płazów, ssaków, ptaków i owadów oraz służyć samooczyszczaniu płynącej wody. Wyznaczą i przygotują teren pod montaż tablicy informacyjnej zawierającej hasła i rysunki związane z ekologią oraz apel o jego nie zanieczyszczanie.

Równolegle przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Eko-Grupy w przyjaźni z klimatem”, który trwać będzie od 5 do 30 maja. Skierowany do mieszkańców Aniołowa i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku. Więcej informacji o konkursie na stronie www.naszeaniolowo.pl

Halina Cieśla

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski