preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że 11 lutego 2016 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program Rodzina 500+. Ma on obowiązywać od 1 kwietnia br. Wsparcie będzie przysługiwało również rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. Pomoc będzie miała formę dodatku do otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Dodatek nazwany został „dodatkiem wychowawczym”, a jego wysokość wynosić będzie 500 zł miesięcznie. W przypadku rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego ustawodawca nie wymaga od nich, do składanego wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego, załączenia zaświadczeń lub oświadczeń o osiągniętych dochodach danej rodziny.

Wprowadzony dodatek wychowawczy stał się dodatkowym obligatoryjnym świadczeniem dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dodatek wychowawczy nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego należy składać osobiście w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40 nie wcześniej niż od 01.04.2016 r.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski