preloader
Przejdź do treści.

Menu

logoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zostało powołane przez 34 osoby fizyczne z 10 gmin podczas zebrania założycielskiego w Pasłęku 18 stycznia 2006 roku, zarejestrowane przez KRS 20 lutego 2006 roku, a status OPP uzyskało 2 kwietnia 2007 roku. Obecnie KE LGD liczy 113 członków z 12 gmin, reprezentantów 3 sektorów i mieszkańców, w tym 15 członków założycieli. Sektor publiczny reprezentuje 16 podmiotów, społeczny – 14 podmiotów, gospodarczy - 27 osób prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów oraz 60 osób reprezentantów mieszkańców.

Kierunkowe działania skupiają się na:

 • kształceniu liderów wiejskich, bo wiedza daje odwagę do działania,
 • promocji turystyki poprzez publikacje, imprezy i znakowanie obszaru,
 • inwestycje na obszarach wiejskich, w tym na rozwój przedsiębiorczości.

W latach 2006-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 27 projektów na wartość 4.855.355,04 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 4.503.004,18 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to:

 • 108 szkoleń w trakcie 177 dni, 5.205 osobodni (14,3 roku 1 osoby);
 • 50 spotkań i warsztatów animacyjnych, 769 osobodni,
 • powstało 34 Planów Odnowy Miejscowości, 5 zarejestrowanych stowarzyszeń;
 • 22 wizyty studyjne w ciągu 47 dni, 674 osobodni, w tym 11 wyjazdowych w ciągu 24 dni, 270 osobodni;
 • 50 imprez promocyjnych w ciągu 71 dni, 2.046 osobodni;
 • 21 publikacji (39 wydań) w 56.864 egz., 13 produktów turystycznych – 17.000 egz., 18 wzorów widokówek – 20.600 szt., 2 filmy – 3.400 kopii, 12 questow – 12.000 egz., 1 ulotka 20.000 szt.
 • 2 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu (52.166 unikalnych użytkowników) oraz www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski (około 3 tys. zasięgu) i www.partnerstwo.questing.pl;
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 2.427 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł;
 • 16 kontroli działalności LGD;
 • 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość zadań – 106.742,18 zł, w tym 6.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł wkładu finansowego, w ramach których zrealizowano 41 zadań aktywizujących, 3.822 odbiorców, 578 uczestników działań, 251 wolontariuszy.
 • Walne Zebranie Członków obradowało 18 razy podejmując 163 uchwały;
 • Zarząd obradował 83 razy podejmując 380 uchwał;
 • Komisja Rewizyjna obradowała 17 razy podejmując 59 uchwał;
 • Rada obradowała 29 razy podejmując 576 uchwał;
 • w Biurze KE LGD zatrudniano maksymalnie 7 osób na 6,05 etatów;
 • z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób;
 • na wykonanie zadań zawarto 622 umowy, w tym 17 wieloletnich, 17 o pracę, 212 o dzieło, 376 - zlecenia;
 • 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski.

W latach 2009-2015 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zrealizowało kilka projektów. Głównym był projekt „Wybór LGD do realizacji LSR”, w ramach którego w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów na nabór wniosków o dotację w 4 działaniach:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Małe Projekty

Łącznie wpłynęło 466 wniosków na kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów, a 174 wnioski zostały odrzucone. Z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 244 umowy. Wartość zrefundowanych dotacji 4 działań PROW na koniec 2015 roku wynosi 13.510.834,78 zł, a całej LSR – 16.640.419,55 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.480.210,45 zł.

Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.

S.Pańczuk 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski