preloader
Przejdź do treści.

Menu

W piątek, 11 września, odbyła się kolejna, XXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu. Na posiedzeniu radni m.in. przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 26 czerwca 2009 r. do 11 września 2009 r., informacje Przewodniczącego Rady i Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008, informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu elbląskiego za I półrocze 2009 roku, a także informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie , Delegatura w Elblągu o stanie środowiska na obszarze powiatu elbląskiego w 2008 roku.
Radni podjęli także 10 uchwał:
- zmianę uchwały Nr XIX/2/09 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2009.
- w sprawie emisji obligacji powiatowych.
- zmianę uchwały Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
- zmianę treści załącznika uchwały Nr XX/7/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu powiatu elbląskiego.
- zmianę statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku.
- w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Kamionku
Wielkim.
- w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz: miasta i gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont ulicy 3 Maja w Pasłęku” i gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N na odcinku Oleśno - Gronowo Elbląskie”.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 48, obręb Sakówko gmina Pasłęk.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski