preloader
Przejdź do treści.

Menu

W zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert przez Zarząd Powiatu w Elblągu (nabór wniosków 13.01-10.02.2016 r.) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. Turystyki i krajoznawstwa,
  4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje, że organizuje w dniu 20.01.2016 r. godz. 14.00 w sala 402 Starostwa Powiatowego w Elblągu spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych konkursem.

 

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną m.in. z warunkami konkursu ofert, sposobem wypełnienia wniosku aplikacyjnego, prowadzeniem dokumentacji.

Jednocześnie informuję, że dla zainteresowanych organizacji, w trakcie spotkania prowadzone będą konsultacje planowanych do złożenia w ramach konkursu projektów.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie - Starosta Elbląski
  2. Omówienie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 i warunków konkursu ofert – Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału PEKS
  3. Podstawowe zasady skutecznego projektowania – Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału PEKS
  4. Prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego – Karina Ulewska, Marek Murdzia – inspektorzy Wydziału PEKS
  5. Sprawy różne.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski