preloader
Przejdź do treści.

Menu

16 września 2015 r. w Olsztynie odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz gala XII edycji konkursu „Godni Naśladowania”.

Samorząd powiatu elbląskiego w konferencji reprezentowały Gabriela Effenberg Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Karina Ulewska Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przybyłych na konferencję przywitał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Arkadiusz Jachimowicz.

W programie spotkania zaprezentowano Express informacji z sektora NGO, tj.:

- przestrzeń dla organizacji pozarządowych w programie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

- pilotażowy program dla młodzieży „Enklawa Artystyczna” Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”,

- internetowe forum w dialogu środowisk skupionych na walce z zdrowie i życie,

- formy aktywności lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego, Ośrodek „Działaj Lokalnie”, „Warmia Mazury Lokalnie”,

- wielokierunkowa edukacja artystyczna ludzi w każdym wieku, rozwój osobisty przez sztukę.

Punktem konferencji było też rozstrzygnięcie konkursu „Godni Naśladowania”.

Kapituła konkursu organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała następujące nagrody:

Kategoria I - najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego - I miejsce, statuetkę oraz nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymała Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego za projekt „Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego”.

Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 1 tys. zł otrzymały: Fundacja Elbląg za projekt „Programy stypendialne Fundacji Elbląg”, Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” za projekt „Krekolandia” oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich za projekt Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”.


Kategoria II - najlepsza inicjatywa samorządu lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - statuetkę otrzymał Powiat Elbląski za „III Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego - Oleśno 2014”.

W imieniu Starosty Elbląskiego statuetkę oraz dyplom odebrała Gabriela Effenberg Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

„III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu Elbląskiego – Oleśnie 2014” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno- wieś z pomysłem” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Powiat Elbląski wsparł finansowo imprezę w kwocie 2.160 zł oraz podjął akcję promocji imprezy.

Piknik był adresowany do stowarzyszeń i aktywnych grup mieszkańców powiatu elbląskiego. Celem piknikowego spotkania była przede wszystkim integracja członków organizacji pozarządowych i zainteresowanych osób oraz wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk pomiędzy nimi.

W I i II części Pikniku wzięło udział 19 stowarzyszeń i aktywnych grup mieszkańców powiatu elbląskiego.

Kategoria III - najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego – nie zgłoszono żadnej inicjatywy.

Kategoria IV - najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim - statuetkę oraz nagrodę rzeczową otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” za projekt „Seniorzy na scenę!”.


Kategoria V - Animator społeczny - statuetkę oraz nagrodę w wysokości 1 tys. zł otrzymał Paweł Wilk z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

Wyróżnienie otrzymała Ewa Nisiewicz, prezes Fundacji „Teraz My” w Sąpach.


Kategoria VI - najlepszy produkt ekonomii społecznej - statuetkę otrzymała Spółdzielnia Socjalna Ecosteam za usługę ekologicznego czyszczenia metodą parową.

Kategoria VII - najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym - nagrodzono Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku za współpracę zagraniczną w obszarze dialogu międzykulturowego.

Wyróżniono Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych za projekt „Zatrudnienie wspomagane - prawdziwa praca”.

Kategoria VIII - Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania - laureatem została grupa młodzieżowa Juchowska Aktywna Młodzież Alternatywna, a wyróżnienie otrzymała Młodzieżowa Rada Łąkorza.Dodatkowe kapituła konkursu wyróżniła i nagrodziła:

- Stowarzyszenie ESWIP przyznało „Pozarządowiec Godny Naśladowania” Michałowi Łebskiemu z Ełku.

- Marszałek Województwa wręczył list gratulacyjny Hufcowi ZHP z Działdowa z okazji 95-lecia działalności na Ziemi Działdowskiej.

- Radio Olsztyn SA postanowiło przyznać nagrodę specjalną w postaci audycję na antenie radia za talent literacki w przygotowaniu wniosku do Konkursu „Godni naśladowania 2015” dla: Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”.


Konferencji towarzyszyły występy grup tanecznych Pryzmat oraz chóru mieszanego Pasjonata ze Świętajn pod dyrekcją Joanny Gawryszewskiej.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Powiat Elbląski Godny Naśladowania

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski