preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniach 18 i 19 sierpnia 2015 roku, w ramach działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniącego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji, odbyła się wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Krajowy Mechanizm Prewencji to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wizytacja dotyczyła przestrzegania praw człowieka, szczególnie wobec osób ubezwłasnowolnionych i osób umieszczonych w placówce przez sąd bez ich zgody.

W ramach wizytacji przeprowadzono rozmowy z dyrektorem, kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pielęgniarkami. Dokonano oglądu budynku przeznaczonego na zakwaterowanie pensjonariuszy,w tym m.in. wybranych pokoi, gabinetu doraźnej pomocy medycznej, kaplicy, sanitariatów, jadalni, gabinetu rehabilitacji. Przeprowadzono indywidualne rozmowy z mieszkańcami w warunkach wyłączających obecność osób trzecich. Poddano analizie wybraną dokumentację, dostępną na miejscu, m.in. książki raportów opiekuńczo-pielęgniarskich, losowo wybrane akta osobowe mieszkańców, indywidualne plany wsparcia.

Komisja pozytywnie oceniła warunki bytowe oraz usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone na rzecz mieszkańców. Szczegółowy raport zostanie sporządzony po analizie otrzymanej dokumentacji. W spotkaniu podsumowującym uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu Tomasz Domżalski.

A. Korsak

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski