preloader
Przejdź do treści.

Menu

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu braniewskiego oraz elbląskiego


Na podstawie arl. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząI otaz zwalczanil chorób zakńnych zwterząt Dz. IJ.z
2014 r. poz. 1539 1) orcz art.59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i
administracji rządowej w wojewódźwie Dz. Uz 2015 r. poz. 525 w związku ze
stwierdzeniem przypadku choroby - zgnilec amerykański pszczół na terenie pasiek
zlokalizowanych w pobliZu miejscowości Pierławki, gmina Płoskinia, powiat braniewski oraz
miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Młynary, powiat elbląski, zarządza się co następuje:
§1
Za obszar zaErożony wystąpieniem choroby zakńnej zgnilcem amerykańskim pszczół -
zwanym dalej obszarem zagrożonym, uznaje się obszar ograniczony:
od zachodu wzdłuż drogi nr 505: w powiecie elbląskim - od miejscowości Błudowo
do granicy powiatu braniewskiego a w powiecie braniewskim do skrzyźowania
Baranówka, Wielkie Wierzno;
- od północy, w powiecie braniewskim od skrzyżowania Jędrychowo, Baranówka,
Wielkie Wierzno przez obszar leśny i polny do drogi 54;
- od wschodu w powiecie braniewskim wzdłuż drogi 54 do wiaduktu nad drogą S 22 i
dalej drogą 506 do Zaporowa;
- od południa w powiecie braniewskim od Zaporowa, wzdłuż drogi gruntowej
w kierunku Kurowa Braniewskiego do granicy powiatu braniewskiego;
a w powiecie elbląskim od granicy powiatu braniewskiego wzdłuż drogi gruntowej
Kurowo Braniewskie do Błudowa.
§2
Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1, zakazuje się:
1. przemieszczania z pasieki oraz do pasieki: rodzin pszczelich, pszczół, matek
pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu
i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2. organizacji targów i wystaw z uclziałem pszczół.
§3
Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 nakazuje się udostępnienie pasiek w celu
dokonania przez urzędowych lekarzy weterynarii przeglądu wszystkich rodzin pszczelich.
§4
Zakazy oraz nakazy wymienione w §2 oraz §3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia
na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.
§5
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Wójt Gminy Płoskinia oraz Butmistrz Miasta i Gminy
Młynary oznakują obszar zagrożony tablicami o treści ,,Uwaga! Obszar zagrożony zgnilcem.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski