preloader
Przejdź do treści.

Menu

Podczas VIII sesji Rady Powiatu w Elblągu ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom tegorocznej edycji powiatowego konkursu „Wieś z inicjatywą”. Do rywalizacji stanęło aż 15 miejscowości, spośród których komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i przyznała sześć wyróżnień. Pierwsze miejsce i nagroda w wysokości 7 tysięcy zł przypadły wsi Sąpy z gminy Młynary.

I miejsce - wieś Sąpy gm. Młynary. Nagroda 7 000 zł.

Wieś Sąpy położona jest przy drodze numer 505, łączącej Młynary z Pasłękiem. Liczy 140 mieszkańców, z czego większość to rolnicy, prowadzący własne gospodarstwa rolne. We wsi działają prywatne podmioty gospodarcze zakład przetwórstwa drewna, firma budowlana i sklep spożywczy) oraz Ochotnicza Straż Pożarna, mająca własną Remizę Strażacką, świetlica wiejska niedostępna ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu plac zabaw dla dzieci. Od 2014 znajduje się we wsi Chata Zielarska i Wiata Garncarska oraz funkcjonuje założone w lipcu 2014 „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy”.

Od 2010 roku we wsi istnieje Fundacja „Teraz my”, która jest inicjatorem wielu lokalnych działań m. in. z zakresu rozwoju uzdolnień artystycznych, zgłębiania edukacji regionalnej.

Nagroda została przyznana m.in. za powstanie Chaty Zielarskiej oraz Wiaty Garncarskiej. Oba obiekty powstały ze środków PROW. Chata Zielarska stylizowana na starą chatę zielarską została wyposażona w dawne sprzęty użytku codziennego, suszone zioła, moździerze, literaturę do fitoterapii. Wyposażenie chaty służy do prowadzenia zajęć z zielarstwa oraz innych zajęć artystycznych.

Chata Garncarska stylizowana jest na pracownię garncarską w której utworzono 5 kół garncarskich z 5 kompletami narzędzi oraz piec garncarski. Obiekt służy do prowadzenia zajęć z garncarstwa.

W Chacie Zielarskiej w ramach różnych projektów zrealizowano szereg zajęć artystycznych w tym z bukieciarstwa, zielarstwa, płaskorzeźby. Opracowano 2 gry do edukacji regionalnej „Młynarskiego Piotrusia Pana” i „Młynarskie Menory”.

W lipcu 2014 r. wieś otrzymała dokument potwierdzający powstanie wsi tematycznej „Sąpy – Babia Dolina” . Powstał także witacz wioski tematycznej – rzeźba baby, umiejscowiona na wjeździe do wsi od strony Młynar. Aktualnie numerację posesji mieszkańcy wykonują w formie płaskorzeźb ze stylizacją „baby”.

Ponadto mieszkańcy ze środków własnych w 2014 r. wybudowali przystanek - wiatę, głównie dla dzieci oczekujących na autobus szkolny.

Uzyskano także dwa Certyfikaty „Produkt Lokalny Wysoczyzny Elbląskiej” na „Nalewkę pokrzywowo-miętową” oraz „Konfiturę z jarzębiny”.

W 2014 r. powołano także Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy. Łącznie w 2014 r. w Sąpach zostało zrealizowanych 21 inicjatyw w różnych obszarach z aktywnym udziałem mieszkańców.

Nagrodę odebrały sołtys wsi Sąpy Urszula Ostrowska oraz Ewa Nisiewicz, prezes Fundacji „Teraz my”.

Drugiego miejsca komisja konkursowa nie przyznała.

Komisja konkursowa przyznała dwie równorzędne nagrody za trzecie miejsce.

III miejsce - wieś Fiszewo gm. Gronowo Elbląskie. Nagroda 3 000 zł.

Wieś Fiszewo pod względem historycznym jest najatrakcyjniejszą miejscowością w gminie. Znajdują się tu ruiny kościoła średniowiecznego, cmentarz ewangelicko-menonicki z zabytkową dzwonnicą, pamiątkowy obelisk ku czci Powstańców Listopadowych, a także kaplica należąca do Parafii św. Jana Chrzciciela w Gronowie Górnym, dwa sklepy. Fiszewo liczy 283 mieszkańców. Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska z placem zabaw i wydzielonym boiskiem oraz drewniana wiata w parku, sfinalizowana z funduszu sołeckiego.

Nagroda została przyznana za kultywowanie tradycji historycznych miejscowości, w tym realizację projektu „Śladami Powstańców Listopadowych” w ramach którego zagospodarowano przestrzeń wokół pomnika ku czci Powstańców Listopadowych tj. postawiono tablicę informującą o historii wsi, zakupiono ławki, dokonano nasadzeń kwiatów, postawiono stojaki na rowery oraz przeprowadzono renowację samego pomnika. Ponadto za organizację 11 listopada 2014 r. uroczystych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 r., gdzie uroczystość zaangażowała wszystkich mieszkańców wsi oraz OSP i inne organizacje do poszukania formuły, nadającej tej imprezie szczególny charakter, promującej historię tej miejscowości. Dodatkowo mieszkańcy utworzyli Grupę Odnowy Wsi, która przygotowała plan odnowy miejscowości o tytule „Nasza Mała Strategia”.

III miejsce - wieś Karszewo gm. Młynary. Nagroda 3000 zł.

Wieś Karszewo położona jest w pobliżu węzła drogowego Błudowo. Zamieszkuje ją 103 mieszkańców. Na terenie miejscowości znajduje się świetlica wiejska, remiza strażacka, sklep, gospodarstwo agroturystyczne, zbiornik wodny z wyspą oraz hydrofornia, zasilająca siedem miejscowości. Nieopodal miejscowości znajduje się Rezerwat Przyrody Pióropusznikowy Jar. W lesie, należącym do obrębu Karszewo, zlokalizowano ślad grodziska pruskiego z IX-XIII w., który przez wpis do rejestru zabytków, objęto ochroną. We wsi od 2012 r. prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj”.

Nagroda została przyznana za realizację projektu „Karszewski witacz”, który został zrealizowany z dużym udziałem mieszkańców oraz realizację zadania pod nazwą „Plac zabaw Biedronka”, gdzie ogrodzenie placu zostało wykonane przez samych mieszkańców. Ponadto za aktywną działalność zespołu ludowego „Karszewianki” uświetniającego swoimi występami liczne imprezy w gminie i regionie oraz za granicą występ na targach turystycznych „Jantur” w Kaliningradzie w 2014 r. a także za uzyskanie certyfikatu „Produkt Lokalny Wysoczyzny Elbląskiej” – Karszewskie mordonie” i organizację licznych imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców swojej oraz okolicznych wsi np. przeglądu artystycznego „Po sąsiedzku”.

Nagrody za III miejsca odbierały Maria Kamecka, sołtys wsi Karszewo, gm. Młynary oraz Małgorzata Sobieska, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj” i Krystyna Salabura, sołtys wsi Fiszewo gm. Gronowo Elbląskie.

Za najciekawsze inicjatywy 2014 r. Komisja Konkursowa zaproponowała przyznać 6 wyróżnień:

Wyróżnienia

Wieś Godkowo gm. Godkowo. Nagroda 1 000 zł.

Miejscowość Godkowo jest siedzibą gminy Godkowo, liczy 375 mieszkańców. Przez miejscowość biegną szlaki rowerowe: czerwony „W Krainie Bizonów” i żółty „Doliny Rzeki Wąskiej”. W miejscowości znajdują się: cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Boskiej, szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, piekarnia, urząd pocztowy, Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, apteka, weterynaria, posterunek policji, sklepy spożywcze i przemysłowe, a także siedzibę mają: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS Żuraw oraz grupa nieformalna „Melodie z Godkowa”.

Wyróżnienie zostało przyznane za inicjatywę i prace przy powiększaniu sceny przy boisku w Godkowie oraz prace przy wyczyszczeniu i powiększeniu istniejącego przy scenie zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych przy przystankach w Godkowie i pasach zieleni przy drodze 513, zakup i umiejscowienie gazonów przy przystankach oraz dokonanie w nich nasadzeń. Ponadto za organizację imprez sportowo- rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną.

Wieś Jegłownik gm. Gronowo Elbląskie. Nagroda 1 000 zł.

Wieś Jegłownik, licząca 1253 mieszkańców, położona jest na terenie Żuław Elbląskich. Przez jej teren przebiega ważny szlak komunikacyjny- droga krajowa Nr 22, łącząca Elbląg z Malborkiem. Na terenie miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, świetlica wiejska, ośrodek przedszkolny, boisko sportowe, kościół, przychodnia lekarza rodzinnego, oddział poczty, filia biblioteki, a także funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie i psychicznie. Jegłownik jest sołectwem rolników i rzemieślników. Przeważają zakłady rzemieślnicze, wytwarzające meble.

Wyróżnienie zostało przyznane za realizację projektu „Obudź sąsiada się) i zróbmy coś razem…Razem zmieńmy otaczający nas krajobraz” oraz I Akcję: „Zasadź drzewko i rośnij razem z nim” i II Akcję: „Sprawdź jak rośnie twoje drzewko”. Projekt polegał na uporządkowaniu dużego terenu głównie przez mieszkańców, którzy w ostatnich latach pobudowali się na nowym osiedlu i postanowili uporządkować teren służący za miejsce spotkań dla wszystkich mieszkańców. Posadzono drzewka i krzewy z karteczkami zawierającymi nazwiska osób – darczyńców. Celem tego działania było sprawdzenie jak darczyńcy dbają o swoje nasadzenia. W ramach tej akcji wybudowano także „Owadzi hotel”.

Wieś Nowe Monasterzysko gm. Młynary. Nagroda 1 000 zł.

Wieś Nowe Monasterzysko zamieszkuje 202 mieszkańców. Leży na terenie Wysoczyzny Elbląskiej przy granicy z sąsiednią gminą Milejewo.

We wsi znajdują się pozostałości dawnego, ewangelickiego cmentarza przykościelnego z obeliskiem z lat 20 -tych ubiegłego wieku upamiętniającego mieszkańców wsi, którzy polegli w I wojnie światowej. We wsi znajduje się siedziba leśnictwa Klasztorna, świetlica wiejska. W miejscowości działa „Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół wsi Nowe Monastarzysko”.

Wyróżnienie zostało przyznane za realizację projektu „Rewitalizacja ewangelickiego cmentarza w Nowym Monasterzysku – etap I badania krypty przez Archeologów z Uniwersytetu Gdańskiego” i porządkowanie cmentarza”.

W 2014 r. z inicjatywy „Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół wsi Nowe Monastarzysko” został nawiązany kontakt z Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, który podjął się zbadania cmentarza. Mieszkańcy natomiast byli zobligowani do uporządkowania cmentarza i zapewnienia warunków pracy archeologom. W trakcie prac archeologicznych odbyły się zajęcia dla dzieci ze szkół w Młynarach i Koła Historycznego ze szkoły w Elblągu. W roku bieżącym prace archeologiczne mają być kontynuowane.

W 2014 r. wieś została uznana za wieś tematyczną „Nowe Monastarzysko – Wioska dobrego czasu”. Ponadto mieszkańcy zagospodarowali i uporządkowali ogródek przy świetlicy.

Wieś Stegny gm. Pasłęk. Nagroda 1 000 zł.

Wieś Stegny położona jest w pobliżu Wysoczyzny Elbląskiej. Przez wieś przepływa rzeka Elszka, wpływająca do jeziora Drużno. W pobliżu znajduje się rezerwat Lenki chroniący starodrzew modrzewia i buka. Wieś liczy 326 mieszkańców. We wsi działa sklep spożywczy, gospodarstwo agroturystyczne, remiza strażacka z salą szkoleniową, pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej. Od 2010 roku we wsi działa Stowarzyszenie „Pokażmy, że można”-Stegny.

Wyróżnienie zostało przyznane za kultywowanie tradycji wiejskich wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć warsztatowych z wykonywania ozdób wielkanocnych zaplatania wieńca dożynkowego, wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez liczny udział mieszkańców w festynach, jarmarkach i innych uroczystościach gminnych, promowanie wśród dzieci i młodzieży sportu oraz bezpieczeństwa. We wsi został profesjonalnie zorganizowany festyn dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczna zabawa to zdrowe i udane wakacje”. Wyróżnienie przyznano także za organizację spotkań integracyjnych w świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży z udziałem starszych mieszkańców wspólne gry i zabawy edukacyjno-sportowe).

Wieś Zalesie gm. Milejewo. Nagroda 1 000 zł.

Zalesie to atrakcyjna i malownicza wieś sąsiadująca bezpośrednio z gminą Pasłęk i Młynary. Obecnie liczy 119 mieszkańców. Na terenie miejscowości działa świetlica wiejska, sklep wielobranżowy, komunikacja autobusowa PKS, plac zabaw, boisko sportowe. Atrakcyjność okolicy zwiększa dziko żyjąca populacja jelenia sika oraz gniazda rzadko występującego bociana czarnego. Od 2014 Zalesie zyskało miano wsi tematycznej – „Wioska Smerfów”. Od 2007 roku we wsi aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”.

Wyróżnienie zostało przyznane za stworzenie wsi tematycznej pod nazwą „WIOSKA SMERFÓW”. W celu podkreślenia tego tematu wieś udekorowano drewnianymi rzeźbami i rysunkami smerfów. Ponadto za dobycie I miejsca w województwie w konkursie filmowym „WARMIA I MAZURY-10 LAT ZMIAN W REGIONIE”, realizację projektu umożliwiającego spełnienie marzeń 39 dzieciom uczęszczającym na świetlicę przez św. Mikołaja, a także organizację, przygotowanie i pomoc w udziale młodzieży grupa 5 osób) z Zalesia w „Obozie liderów dla młodzieży” – Zakopane 2014.

Wieś Zwierzno gm. Markusy. Nagroda 1 000 zł.

Wieś Zwierzno położona jest w gminie Markusy na obszarze Żuław Wiślanych i liczy 442 mieszkańców. Wieś może pochwalić się zabytkami – kościół w stylu neogotyckim, dwa domy podcieniowe, budynek po byłej szkole podstawowej, Dom Ludowy w którym mieści się obecna Szkoła Podstawowa. We wsi funkcjonują: Ochotnicza Straż Pożarna, Filia Biblioteki Publicznej, Klub Seniora, Szkoła Podstawowa, hala sportowa, boisko sportowe, świetlica wiejska, plac zabaw dla dzieci, dwa sklepy spożywcze, zakład stolarski, zakład produkcyjno-usługowo-handlowy. Za nagrodę w 2014 r. w konkursie „Wieś z inicjatywą” –Edycja 2014 zakupiono dwie wiaty służące na spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Wyróżnienie zostało przyznane za umiejętność integracji wszystkich mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia w swojej miejscowości, w tym organizację wielu spotkań integracyjnych i warsztatowych dla dzieci i osób starszych, założenie w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, organizację warsztatów kulinarnych, komputerowych, haftu krzyżykowego, organizację akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, postawienie ogrodzenia przy bibliotece i placu zabaw oraz obsadzeniu przystanku, OSP i biblioteki sadzonkami tui i bukszpanu, położenie przez mieszkańców kostki brukowej przed świetlicą wiejską oraz wyrównanie terenu przed OSP. Organizację zajęć otwartych dla dzieci w czasie ferii zimowych i wielu innych zajęć kulturowych, sportowych i integracyjnych.

Wyróżnienia odbierali: sołtys Krystyna Steciuk ze wsi Stegny, gm. Pasłęk oraz prezes Elżbieta Wardzyńska ze Stowarzyszenia „Pokażmy, że można” – Stegny, sołtys Aneta Dietrych ze wsi Nowe Monastarzysko, gm. Młynary oraz przewodnicząca Zarządu Marzena Dobies ze Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monastarzysko”, Sławomir Łesyk sołtys z Godkowa, Krzysztof Dorosz sołtys wsi Jegłownik, gm. Gronowo Elbląskie, Teresa Rutyna sołtysa wsi Zalesie, gm. Milejewo i Iwona Kowalska prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”, oraz Jan Józefowicz ze wsi Zwierzno, gm. Markusy.

Wręczenia dyplomów i czeków dokonali przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i starosta Maciej Romanowski.

Liczymy, że Konkurs będzie miał w latach kolejnych tak duże zainteresowanie jak w roku bieżącym. Warto jest promować swoje dokonania, by zarażać innych swoją aktywnością i mieć wpływ na poprawę jakości życia na wsi.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” - edycja 2015

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski