preloader
Przejdź do treści.

Menu

Szkoły prowadzone przez Powiat Elbląski mają dla Ciebie ciekawą ofertę edukacyjną gwarantującą szeroki wachlarz możliwości rozwoju oraz nabycie umiejętności potrzebnych do zdobycia atrakcyjnego zawodu lub studiowania na wymarzonym kierunku.

Możesz wybrać spośród czterech naszych szkół:

- Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36,
- Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, gm. Elbląg ul. Szafirowa 12
- Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

Dla uczniów dojeżdżających zapewnimy miejsce w dobrze wyposażonym internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Dodatkowo w tej szkole od 1 września 2015 r. uruchamiamy kształcenie w nowym zawodzie - technik przetwórstwa mleczarskiego.

Szczegóły znajdziesz w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2015/2016 w zakładce Oświata - Nabór na rok szkolny 2015/2016.

O wysokiej jakości kształcenia w naszych szkołach świadczą powtarzające się co roku bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. W roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, uzyskane wyniki maturalne uplasowały nasze szkoły na drugim miejscu w województwie, a za rok ubiegły na miejscu czwartym w województwie, a za wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikach w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 uzyskiwaliśmy pierwsze miejsce w województwie, a w zasadniczych szkołach zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 drugie miejsce w województwie, a w roku szkolnym 2013/2014 czwarte miejsce w województwie.

Wysoką efektywność i atrakcyjność kształcenia w naszych szkołach uzyskujemy między innymi dzięki:

- ciekawej ofercie edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego oraz technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odpowiadającej potrzebom rynku pracy,

- profesjonalnej kadrze dydaktycznej,

- dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, odpowiadającą potrzebom rynku pracy,

- wspieraniu i promowaniu uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz posiadających osiągnięcia sportowe i artystyczne poprzez przyznawanie stypendiów Starosty Elbląskiego,

- możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych,

- rozwijaniu zdolności i zamiłowań uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć w ramach innowacji pedagogicznych i zajęć pozalekcyjnych,

- możliwość udziału w ciekawych projektach i zajęciach dodatkowych, w tych kursach dających dodatkowe kwalifikacje w ramach programów unijnych,

- możliwość udziału w zagranicznych wymianach młodzieży i praktykach zawodowych w renomowanych firmach w kraju i za granicą,

Zapraszamy także osoby dorosłe – prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku oraz do Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku.

Pełną, interesującą Cię informację uzyskasz podczas „Dni Otwartych”, które odbędą się:

- w Zespole Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28, – 20 - 23 marca 2015 r.

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36, – 19- 20 marca 2015 r.

- w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, - 25 kwietnia 2015 r. i 22 maja 2015 r.

Materiał filmowy o Zespole Szkół w Pasłęku

Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku

Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym

Gabriela Effenberg

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski