preloader
Przejdź do treści.

Menu

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw WewnętrznychiMinistra Obrony Narodowej z dnia 06listopada2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.Dz.U.z 2014 r.,poz. 1595na terenie powiatu elbląskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzonaw dniach od30 marcado 30 kwietnia 2015 r. w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią dawny Szpital Wojskowy) przy ul. Komeńskiego 35.

Terminy kwalifikacjiwojskowej:

- Miasto i Gmina Pasłęk: 30.03 - 8.04.2015 r.

- Miasto i Gmina Tolkmicko: 09.04 - 13.04.2015 r.

- Miasto i Gmina Młynary: 14.04.2015 r.

- Gmina Gronowo Elbląskie: 15-16.04. 2015 r.

- Gmina Godkowo: 17.04.2015 r.

- Gmina Elbląg: 20-22.04.2015 r.

- Gmina Markusy: 23-24.04.2015 r.

- Gmina Milejewo: 27.04.2015 r.

- Gmina Rychliki: 28.04.2015 r.

- Powiat kobiety: 29.04.2015 r.

- Dzień dodatkowy: 30.04.2015 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jestustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym dopełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeniw 1996 r.;

2. mężczyźni urodzeniw latach 1991—1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzonew latach 1994-1995, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzonew latach 1991—1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia11marca 2010 r. w sprawiewskazania grupkobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się dokwalifikacji wojskowejDz.U. Nr 54 poz. 321);

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stanisław Sołowiej
CZK Powiatu Elbląskiego

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Kwalifikacja wojskowa w powiecie elbląskim

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski