preloader
Przejdź do treści.

Menu

W zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert przez Zarząd Powiatu w Elblągu nabór wniosków 07.01 – 06.02.2015 r.) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. Turystyki i krajoznawstwa,
  4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

informuję, że organizuję w dniu 14 stycznia 2015 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Elblągu sala 402 spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych konkursem.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną m.in. z warunkami konkursu ofert, sposobem wypełnienia wniosku aplikacyjnego, prowadzeniem dokumentacji, a szczególnie rozliczeniem zadań.

Jednocześnie informuję, że dla zainteresowanych organizacji, w trakcie spotkania prowadzone będą konsultacje planowanych do złożenia w ramach konkursu projektów.

Starosta Elbląski

Maciej Romanowski

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie - Starosta Elbląski
  2. Omówienie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 i warunków konkursu ofert – Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału PEKS
  3. Podstawowe zasady skutecznego projektowania – Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału PEKS
  4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – Karina Ulewska – inspektor Wydziału PEKS
  5. Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie zadań, składanie sprawozdań, kontrola – Marek Murdzia – inspektor Wydziału PEKS
  6. Sprawy różne oraz konsultacje dotyczące indywidualnych projektów

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski