preloader
Przejdź do treści.

Menu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego,

2) rozwój kultury fizycznej,

3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

4) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,

5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

6) rozwój turystyki,

7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,

8) pomoc społeczna,

9) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

10) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego,

11) integracja środowisk kombatanckich,

12) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta.

Ogłoszenie konkursowe wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” - €“„Otwarte konkursy ofert”.

Informacji udziela Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

tel. 89512 58 75, 89 512 58 76, 89512 58 80.

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski