preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 11 grudnia 2014 r. na zaproszenie Starosty Elbląskiego wizytowała placówki oświatowe powiatu i spotkała się z przedsiębiorcami oraz nauczycielami praktycznej nauki zawodu Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Towarzyszyli jej Starosta Elbląski Maciej Romanowski oraz Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabriela Effenberg. Głównym tematem wizyty i spotkania były zagadnienia dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Aktualnie w powiecie elbląskim w technikach w Zespole Szkół w Pasłęku i Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku kształci się 220 uczniów w 5 zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik agrobiznesu, technik ekonomista). W zasadniczych szkołach zawodowych kształci się 268 uczniów w 11 zawodach mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, sprzedawca, cukiernik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, stolarz, lakiernik, tapicer, murarz-tynkarz). Ponadto 86 uczniów w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym zdobywa zawód plastyka. Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku 23 słuchaczy uczęszcza na kurs kwalifikacyjny - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Swoją wizytę Kurator rozpoczęła od zapoznania się z warunkami kształcenia artystycznego w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. W czasie wizyty trwały m.in. zajęcia z rysunku i rzeźby. Wyposażenie szkoły oraz adaptacja pomieszczeń na pracownie artystyczne zostały zrealizowane ze znaczącym udziałem środków unijnych, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu powiatowego. Wyniki uzyskiwane przez uczniów w tej szkole plasują ją na pierwszym miejscu w makroregionie wśród szkół artystycznych oraz na czwartym miejscu w kraju na 65 funkcjonujących szkół plastycznych.

Następnie Kurator poznała w Zespole Szkół w Pasłęku pracownie do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Adaptowany obiekt do kształcenia w tym zawodzie został zrealizowany ze środków unijnych z programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Posiada wszystkie pracownie i warunki umożliwiające pełną realizację podstawy programowej. Tu także uczniowie mieli zajęcia praktyczne w kuchni. W Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku wizytowano pracownie do kształcenia w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W kolejności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyło się spotkanie z udziałem dyrektorów wszystkich placówek oświatowych powiatu, przedsiębiorców, kierowników kształcenia praktycznego, nauczycieli przedmiotów zawodowych. W swoim wystąpieniu Grażyna Przasnyska podkreśliła, że rok szkolny 2014/2015 został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „rokiem szkoły zawodowców”. Jednym z priorytetów jest współpraca z pracodawcami. Kształcenie zawodowe ma wynikać z potrzeb rynku pracy, a uczniowie powinni być przygotowani do podjęcia zawodu. Organy prowadzące winny aktywnie pośredniczyć we współpracy pracodawców i szkół. Należy robić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego, zwiększyć jego atrakcyjność i dostępność. Ministerstwo ma stworzyć mapę zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na portalu będzie prezentowana oferta szkół zawodowych z całego kraju oraz promowane dobre praktyki, w tym także z naszego powiatu. W województwie ma być powołanych 5 zespołów branżowych kształcenia zawodowego. Zwróciła uwagę na bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych uzyskiwanych przez uczniów w szkołach powiatu elbląskiego na tle województwa i kraju. Wyniki egzaminów zawodowych w powiecie elbląskim w technikach są znacząco wyższe od średniej wojewódzkiej i średniej krajowej zdawalność wyższa o kilkanaście punktów procentowych). Zwróciła także uwagę, że w szkołach widać dużo sprzętu i pomocy dydaktycznych pozyskanych ze środków unijnych oraz na ciepłą i przychylną atmosferę.

Duże doświadczenie samorządu powiatu elbląskiego i szkół w pozyskiwaniu środków unijnych daje dużą szansę na pozyskiwanie środków finansowych z nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2014-2020. Kurator zadeklarowała pomoc w promocji i w naborze do nowo uruchamianego kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Zadeklarowała także wsparcie dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w stworzeniu możliwości formalno-prawnych prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla wychowanków tych ośrodków. Zgłosiła także gotowość udziału w kolejnym spotkaniu w naszym powiecie z przedsiębiorcami wiosną 2015 r.

Gabriela Effenberg

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski