preloader
Przejdź do treści.

Menu

Komisarz Wyborczy w Elblągu zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu w Elblągu nowej kadencji na dzień 1 grudnia 2014 r. Najważniejszymi punktami posiedzenia było złożenie ślubowania przez radnych oraz wybory przewodniczącego rady i jego zastępców.

Sesji przewodniczył radny senior Ryszard Wroński. Obecni byli wszyscy radni w liczbie 17 osób. Z rąk zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu Janiny Gajewskiej odebrali oni zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie, które jest warunkiem objęcia mandatu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej, w której skład weszli: Dorota Wasik – przewodnicząca, Roman Kogut – członek, Zbigniew Rutkowski – członek. Zgłoszono jedną kandydaturę na przewodniczącego rady. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, funkcję przewodniczącego rady powiatu objął Ryszard Zagalski.

W kolejnym tajnym głosowaniu wyłoniono wiceprzewodniczących rady, którymi zostali Jerzy Romanowski i Ryszard Wroński.

Ustalono, że kolejna sesja zostanie zwołana już 5 grudnia, w celu wyboru starosty i Zarządu Powiatu oraz ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 22 galerii dla artykułu: Pierwsza sesja Rady Powiatu

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski