preloader
Przejdź do treści.

Menu

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21, art. 46 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199, poz. 1227) w związku z toczącym się postępowaniem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informuje się o możliwości zapoznania z prognozą wDepartamencie Rozwoju, Inwestycji iDróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul.Łączności 1 budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 4) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego wElblągu pod adresem internetowymhttp://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34966

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać przy pomocy formularza dostępnego do pobrania pod ww. adresem internetowym:

a) pocztą elektroniczną na adresjustyna.kowalczyk@umelblag.pl,

b) pisemnie do Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul.Łączności 1, 82-300 Elbląg,

c) ustnie do protokołu wDepartamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego wElblągu, przy ul.Łączności 1 budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 4).

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 grudnia 2014 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wszelkich uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski