preloader
Przejdź do treści.

Menu

7 listopada o godz. 10.00 XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu rozpoczęła się od miłej uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego Celestynowi Toruckiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej oraz Januszowi Pająkowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej. Ostatnia sesja w tej kadencji, siłą rzeczy, była podsumowaniem czteroletniej pracy samorządu i władz powiatu. Słowa podziękowania za dobrą współpracę złożył na ręce starosty Sławomira Jezierskiego burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski.

W części informacyjnej sesji starosta złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 26 września do 7 listopada 2014 r. Następnie radni przyjęli informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Elbląskiego w 2013 roku, zaprezentowaną przez kierownik elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Krystynę Wątrobę oraz analizę i ocenę struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za I półrocze 2014 r. omówioną przez dyrektor PUP Iwonę Radej. Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabriela Effenberg przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego za rok szkolny 2013/2014. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok. Informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok Radzie Powiatu złożył także Starosta Elbląski. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu elbląskiego obejmujący okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.” oraz aktualizacji tego programu na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 i prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu elbląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z aktualizacją Programu oczyszczania powiatu elbląskiego z azbestu na lata 2014-2032 opracowane przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w Białymstoku przedstawiła Barbara Wacław.

Radni podjęli dwanaście uchwał, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad. Ponadto Rada Powiatu podjęła stanowisko w sprawie poparcia działań związanych z koncepcją budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

W ostatniej części sesji Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i Starosta Elbląski Sławomir Jezierski dokonali podsumowania osiągnięć powiatu w mijającej kadencji.

Dziękowano radnym, Zarządowi Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu za aktywną działalność na rzecz powiatu i osiągnięte wyniki.

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Elbląski wręczyli pamiątkowe dyplomy wszystkim radnym, Skarbnik Powiatu Edwardzie Mazurkiewicz i Sekretarzowi Powiatu Jackowi Augustynowiczowi. Ponadto pamiątkowe dyplomy wymienili pomiędzy sobą Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i Starosta Elbląski Sławomir Jezierski.

Agnieszka Chrzanowska

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 22 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 23 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 24 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 25 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 26 galerii dla artykułu: XXXIII sesja Rady Powiatu w Elblągu

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski