preloader
Przejdź do treści.

Menu

Od wielu lat w ostatnich dniach maja obchodzony jest w całym kraju Dzień Działacza Kultury. Wzorem ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Elblągu zamierza kontynuować tę dobrą tradycję. Święto to stanowi okazję do spotkań środowiskowych, podsumowania osiągnięć, a także do wręczenia odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Korzystając z planowanego spotkania organizowanego dla działaczy i animatorów kultury z powiatu elbląskiego zamierzamy wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanieodznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” tym osobom, które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury na terenie powiatu elbląskiego. Wypełnione wnioski należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia br. na adres: Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40.Tryb oraz zasady przyznawania odznaki reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Wzór wniosku oraz Rozporządzenie Ministra znajduje się poniżej w załączniku.
Święto to stwarza okazję do wręczenia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego osobom i zespołom związanym z działalnością kulturalną na terenie powiatu elbląskiego.
Nagrody są przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na podstawie oceny całokształtu dotychczasowej działalności lub osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o szczególnym znaczeniu dla gminy, regionu i kraju. Nagrody mogą być przyznawane tylko raz za to samo osiągnięcie.
Zgodnie z Regulaminem w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Uchwała Nr VI/40/99 Rady Powiatu w Elblągu z dnia
18 czerwca 1999 roku) przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy lub na wniosek Radnych i organów Rady Powiatu, członków Zarządu Powiatu, instytucji kultury, stowarzyszeń i związków twórczych oraz innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Wnioski należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, Elbląg, do dnia 15 kwietnia br. Wzór wniosku zmieszczony jest poniżej w załączniku.

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski