preloader
Przejdź do treści.

Menu

Nadeszły wakacje. Kolejny etap realizacji projektu „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) za nami. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pasłęku i wspiera 239 uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku. Czas podsumować pierwsze półrocze bieżącego roku.

Przez okres sześciu miesięcy realizowano działania w zakresie 4 zadań projektowych: doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów rozwoju osobistego, zajęć specjalistycznych i zajęć profilowanych.

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie odwiedzili uczelnie wyższe: Politechnikę Warszawską, Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Gdański. Celem wizyt było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, zasadami rekrutacji oraz uczestnictwo w zajęciach, spotkania z władzami uczelni, wykładowcami i studentami. Uczniowie mieli okazję uzyskać informacje, doświadczyć atmosfery zajęć naukowych i dowiedzieć się dlaczego warto studiować na tych uczelniach.

Rozwój osobisty i kompetencji jest bardzo ważny, dlatego zaproponowano uczniom udział w warsztatach z autoprezentacji. W trakcie warsztatów młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej, poznać własny styl autoprezentacji, otrzymać informacje zwrotne od grupy oraz przećwiczyć techniki autoprezentacji. Uczniowie zrozumieli, że skuteczna autoprezentacja to świadomość siebie, swoich mocnych stron oraz obszarów do pracy. Dwudniowe warsztaty miały charakter wyjazdowy, co pozwoliło uczniom zmienić otoczenie i otworzyć się w grupie.

Wierząc w sukces osobisty, nie można zapominać o głównym czynniku – wiedzy. Następny cel projektu realizowany był poprzez zajęcia profilowane z przedmiotów szkolnych, które zostały uczniom wskazane w ramach wypracowanych indywidualnych diagnozach predyspozycji na zajęciach z doradcą zawodowym. Były to zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i języków obcych. Dla większego efektu liczebność grupy została ograniczona do 7 osób.

Nie zapomniano o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z uczniem dyslektycznym była realizowana w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w trzech grupach pięcioosobowych. Zajęcia miały na celu usprawnianie funkcji percepcyjnych, wdrażanie do treningu ortograficznego, kształcenie nawyku samokontroli w pracy edukacyjnej oraz wzmacnianie mocnych stron uczniów.

Z nowym rokiem szkolnym i nowymi siłami ruszamy z realizacją ostatniego etapu projektu i mamy nadzieję, że równie udanego jak ten, który zakończyliśmy.

Aneta Wołosz

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski